Kirke og Orgel

Anno 1826. Grethi Birger er 17 år – og står nu helt alene i verden. Hendes moder, den store sangerinde, er død i Paris – på koncerttribunen. En fader har hun aldrig kendt, og Grethi søger da til moderens eneste søster, Moster Birger, der har et vaskeri i den fjerne lille provinsby. Samlivet med moderen har lært Grethi at elske musikken, tonerne, kunsten – alt det, der er bandlyst fra mosterens hus. Hun er et strengt religiøst gemyt, der modtager søsterdatteren med kølig godhed.

Bio Program