Du er ikke alene

Et af vor tids samfundsskabte fænomener er Efterskolen. Hertil man sender børn/unge fra forskellige samfundslag, der ikke har kunnet tilpasse sig det etablerede samfund. Børn/unge med familieproblemer, skolevanskeligheder. De er ofte udlukket af den gruppe de har bevæget sig i. På en af disse skoler hersker den autoritære, religiøse forstander (Ove Sprogøe). Han har ingen forståelse for den gruppe af børn/unge, som netop hans skole henvender sig til. Han er stolt af sin skole, og da der en dag kommer en delegation fra kommunen for at besigtige denne, sker alt det, der ikke må ske. Kronen på værket kommer, da han viser dem et værelse, her er væggene prydet med billeder af mere eller mindre afklædte piger. Under spisningen tildeler han eleverne en kollektiv straf og forlanger, at det svineri bliver fjernet. Forstanderens søn Kim (Peter Bjerg) har et fint forhold til eleverne på skolen. Det synes hans forældre ikke om. Der vokser et varmt og intimt forhold op mellem Kim og Bo (Anders Agensø). Eleverne eksperimenterer meget. De sniffer ligthergas og forsker meget i deres begyndende seksualitet. Der er ikke rigtigt fodslag i lærerstaben om, hvorvidt man skal omlægge skolen til at omfatte begge køn. Her skærer forstanderen igennem: ”Ingen piger på min skole”. Der bliver gjort mange forsøg på at få drengene til at forstå og respektere hinanden, på baggrund af de daglige kævlerier dem imellem. Kim’s begyndende seksualitet gør ham forvirret, og da utallige forsøg på at få sin far i tale mislykkes, søger han hjælp og trøst hos Bo. Efter en skovtur, hvor Kim deltager, bliver der drukket en del. Kim bliver temmelig beruset. Hans forældre bliver rystede, da de opdager det. En aften bliver forstanderen kaldt over på elevfløjen af lærervikar Andersen (Jørn Faurschou). Et af toiletterne er overklistret med billeder af nøgne piger. Forstanderen kalder alle eleverne sammen i gymnastiksalen, og han forlanger, at den/de skyldige melder sig. De får ikke lov til at forlade salen, før sagen er opklaret. Ole (Ole Meyer) træder frem af geleddet. Forstanderen vil bortvise Ole. Igen er der uenighed i lærerstaben. Næste dag meddeler forstanderen, at Ole er bortvist. Forstanderen bliver bedt om at forlade lokalet, for eleverne er ikke enige med ham. De vil diskutere bortvisningen. Forstanderen er rystet. En sådan uhyrlighed har han aldrig været ude for og han nægter at forlade lokalet. Dette medvirker, at størsteparten af klassen forlader lokalet. De boykotter undervisningen til stor ærgrelse for forstanderen. En dag Kim er på vej hjem fra skole, ser han at nogle af byens rødder har fanget Bo og plager ham ude i skoven. Han skynder sig hjem til efterskolen for at hente Bos kammerater. Her står det begyndende sammenhold sin prøve. Ved et nyt lærermøde besluttes det, at Ole ikke bortvises alligevel. Ved et forældremøde har eleverne lavet et lille teaterstykke ‘Du skal elske din næste, som du elsker dig selv’. Herefter viser de en film, de har lavet, hvor hovedpersonerne er Bo og Kim. der her viser, hvad der ofte opstår på en skole for drenge: ’’Et intimt kærlighedsforhold’’.