De tre skolekammerater

Tre gamle skolekammerater genser hinanden ved deres gamle skoles 100 års jubilæum. Eyvind Carstens (Ejnar Federspiel) er en anset og højt respekteret dommer. Herluf Steen (Poul Reumert) har med dygtighed og, som den hårde, smarte forretningsmand han er, opbygget et stort glasværk. Ove Lund (Valdemar Møller) er indehaver af et bogtrykkeri. Gensynet med deres gamle rektor Blom (Olaf Ussing) vækker minder frem og de besøger deres gamle egetræ, hvor de, som elever på skolen, skar deres navnetræk. Lund mener, at de bør opfriskes, så de kan holde de næste 100 år. Lunds søn ingeniør Henrik Lund (Jørn Jeppesen) arbejder i faderens kælder på en ny opfindelse. Han forsøger at lave glas, der ikke kan gå i stykker, men de primitive forhold gør, at der ingen fremskridt sker. Steen bliver interesseret, og ansætter den unge mand. Han får en fin kontrakt med fabrikken. Steens datter Eva (Kirsten Ralov) føler sig tiltrukket af den unge mand, og, de begynder at se meget til hinanden. Steen har problemer både i firmaet og på hjemmefronten. Hans kone Inger (Eva Heramb) er ved at glide fra ham. En gammel bekendt, Aage Rymark, er, efter 20 år i udlandet, vendt tilbage til Danmark. Inger og Aage så meget til hinanden, før hun giftede sig med Steen. Steen opdager, at de unge mødes Det er han ikke glad for. Da han foreholder Inger dette, vil hun tale om deres eget spændte forhold. Han undskylder sig med, at han ikke har tid. Henrik har problemer på laboratoriet. En af ingeniørerne, Christoffersen (Mogens Brandt), modarbejder ham. Da hans opfindelse skal demonstreres, mislykkedes denne totalt. Henrik bliver fyret og anklager Steen for kontraktbrud, og stævner ham derfor i retten. Kærligheden mellem Henrik og Eva har vokset sig stærkt, så Eva forlader hjemmet og følger med Henrik. Hun hjælper ham, så han kan besøge laboratoriet om natten, for at fortsætte forsøgene. Skæbnen vil, at det bliver Carstens, der skal sidde i dommersædet, Steen ringer til ham. Steen har engang hjulpet Carstens med at købe sin slægtsgård. Steen be’r ham huske dette. Det bevirker at Carstens indgiver afkald som dommer i denne sag. Det kommer den gamle rektor Blom for øre, så han tager til byen for at være behjælpelig. Blom gi’r Carstens pengene til at indløse Steens prioritet, så han kan beklæde dommersædet som en neutral mand. Carstens dom kommer som en overraskelse for alle, Steen vinder sagen. Eva og Henrik fortsætter deres arbejde på labotoriet, men bliver overrasket af Steen. Der sker en eksplosion, og Eva kommer til skade. Man er bange for at hun mister synet. Ved generalforsamlingen i glasværket, bliver der rejst et mistillidsvotum til Steens prispolitik. Forsamlingen er forundret over at Steen ikke er dukket op. Han er søgt til sin gamle skole, for at klare sine tanker, Her træffer han sin gamle rektor, som giver ham et godt råd. Da han ankommer til generalforsamlingen, får han stemningen vendt til alles tilfredshed. Evas ulykke og Ingers forsvinden er gået ham meget på. Han har mistet sin sædvanlige ro og overblik. Den dag Eva får forbindingen fjernet, og hun ingen mén har fået, finder Steen og Inger sammen igen.

Bio Program