Onkel Joakims Hemmelighed (Nyhavns glade gutter)

I København, nærmere bekendt i Nyhavn på det herlige ”Trinidad”, som er et værtshus med mange stamgæster, residerer Joakim Nielsen (Kai Holm), et ejegodt menneske som tænker først og fremmest på andres ve og vel, før han under sig selv noget. Han agerer bank for hjemvendte søfolk, fristed for unge som ikke har andre steder at være, men hans hjertesag er en kennel med hjemløse hunde. Denne kennel drives af Peter Jensen (Arthur Jensen) som trolig stiller hver måned hos Joakim, for at få penge til driften. Den djærve Mona Lise (Bodil Udsen) og unge Vicky (Kirsten Peüliche) udgør hans personale. Blandt de faste stamgæster er der en stor filurendrejer, Fyrst Fingernem (Dirch Passer), som brillerer med sine fiksfakserier overfor vennerne, som består af skraldemanden Viggo (Poul Hagen), de to Carlsbergkuske Svend (Ole Wisborg) og Morten Hansen (Karl Stegger) og skibskokken på Sverigsbåden Søren (Poul Bundgaard). De har deres daglige gang i Trinidad, og værner om stedets renomme. Dog kan de ikke forhindre fingernems lille brist, at ”Låne” en buket blomster til de to dejlige damer. En dag vender Rasmus (Willy Ratnov) hjem fra langfart, kun for at erfarer, at Joakim er død. Rasmus har altid betragtet Trinidad som sit andet hjem, så det bedrøver ham at hører om Joakims død. Joakim har indsat sin unge niece Eva Erdner (Vivi Bak) som sin universalarving. Eva er datter af Joakims søster Hofjægermesterinde Emilie Erdner (Sigrid Horne-Rasmussen) hvis mand Victor (Gunnar Lauring) der er en skikkelig tøffelhelt, som lever på sine minder fra sine dage i hæren, og sin tid i Afrika. Men i dette paradis befinder der sig selvfølgelig også en slange, Schwartz (Ove Sprogøe) som sidder som en edderkop i sit spind, og dirigerer sit imperium. Nu ligger det sådan at Joakims værtshus ligger i vejen for hans planer, så han sender sine gorillaer for at presse Joakim til at sælge, men det lykkedes ikke for dem, til dels takket være vennernes assistance. Men efter Joakims død opdager Schwartz, at Horace von Flagen (Per Pallesen) har noget kørende med Eva. Horace står i håbløs gæld til Schwartz, og han bliver lovet, at hans gæld vil blive slettet, hvis han kan overtale Eva til at afstå Trinidad til ham. Hvis det ikke lykkedes vil hans svagelige far Greven (Povl Wöldike) få præsenteret de famøse gældsbeviser. Imidlertid har Joakim tilføjet den klausul i testamentet, at Eva skal stå for den daglige ledelse af “Trinidad”. Hvis ikke hun ønskede det, vil hele arven tilfalde hundepensionen. Schwartz får kendskab til ordlyden, og tilbyder Peter Jensen et stort pengebeløb, så han kan tage over til Canada og besøge sin bror. Eva tager gutterne i “Trinidad” – og for den sags skyld også Mona Lisa og Vicky med storm – med sin ligefremhed og charme. Hun har ramt Rasmus lige midt i hjertekulen, så han ikke ved, hvad der er op eller ned af bare forelskelse. Under forlovelsesfesten mellem Eva og Horace, som er en skørtejæger af allerhøjeste karat, møder gutterne fra Trinidad – og et par af Horaces aflagte pigebekendtskaber – op, for at forhindre Eva i at begå sit livs dumhed. Horace er ikke dummere end som så, han får mulighed for at smutte i al ubemærkethed. Da Eva bliver kidnappet af Schwartz og hans kumpaner, viser Horace sig dog som en mand. Han hjælper vennerne fra Trinidad med at opspore og befri Eva. Fyrst Fingernem hjælper Horace ved at fiske alle fordringer på ham fra Schwartz. Alt ender som det skal. Eva og Rasmus får hinanden og Trinidad, og alle skurkene bliver kørt på lossepladsen og uskadeliggjort.

Bio Program