Tre finder en kro

Midt i det skønne danske sommerlandskab ligger en idyllisk gammel landevejskro. Det er Bromølle Kro. Kroejeren hedder Thomas Nybroe (Finn Lassen) og han og konen Betty (Else-Marie) og datteren Ingrid (Astrid Villaume) sørger for at gæsterne føler sig hjemme. Ingrid er en sød ung pige på 20 år. Hun har lige modtaget en gæst. Det er den unge forfatter Ole Wiig (Preben Mahrt). Han søger fred og ro til at skrive sin nye bog og han får det ene af kroens to værelser – et dobbeltværelse. Freden varer imidlertid ikke så længe. En ny gæst er dukket op og har fået værelset ved siden af. Det er Achilles Blanquet (Peter Malberg) der ankommer på sin larmende gamle knallert. Han er agent i sardiner og er med i et større fremstød i provinsen. Han har allerede forsøgt sig hos købmanden, uden større held. Han og den unge forfatter bliver dog hurtigt gode venner. Højesteretssagfører Ovesen (Johannes Meyer) har også fundet vej til kroen. Da begge værelser er optaget, får han tilbudt halvdelen af Oles dobbeltværelse. Ikke langt fra kroen ligger godset Edelsholm, der ejes af den unge Carsten Edelsberg (Kjeld Jakobsen) Han er netop vendt hjem fra Canada efter godsinspektøren, der hidtil har drevet godset, er død. Godset er imidlertid behæftet med en stor gæld, bl a til købmanden, som indvilliger i få jord for pengene. Han har opdaget, at der er et betydeligt gruslag, som er meget værdifuldt. Carsten har altid sværmet for den kønne krodatter, men Nybroe vil ikke høre tale om en forbindelse mellem de to unge. Han har et gammelt nag til dem på godset og desuden et fast princip ”klasse er klasse”. Det kommer til et opgør mellem Ingrid og hendes far, med de tre nyankomne gæster som måbende tilskuere. Købmanden opsøger næste dag højesteretssagføreren for at få hans hjælp i sagen mod Carsten. Højesteretssagføreren er ikke særlig villig, men Blanquet lover at overtale ham, hvis købmanden til gengæld vil købe sardiner. Da de tre fra kroen, Ovesen, Ole og Blanquet imidlertid bliver klar over, at der er rævestreger med i spillet, beslutter de i stedet at hjælpe de to unge. Ved hjælp af lidt snedighed og Blanquets knallert lykkes det dem at klare både Carstens gæld og hans hjertekvaler. Kroejer Nybroe er blevet blødgjort, og da de tre venner næste dag forlader kroen, får de i stedet for regningen en invitation til Carstens og Ingrids bryllup, hvad Blanquet så absolut ikke er ked af.

Bio Program