Vejrhanen

Lektor Theodor Nielsen (Johannes Meyer) er en stilfærdig og samvittigfuld skolelærer, der lever et stilfærdig og fredeligt liv sammen med sin søde unge datter Eva (Ilselil Tove Larsen) i deres lille hyggelige kvistlejlighed i en kommune i omegnen af København, indtil han en dag møder sin skæbne i form af en frækt knejsende Vejrhane. Den sidder på kirkespiret lige overfor Nielsens lejlighed, og en aften da vinden suser omkring hushjørnene begynder den at jamre sig til stor forstyrrelse for Nielsens nattesøvn. Intet vil være lettere end at få en sådanbagatel ud af verden, mener Theodor Nielsen, og nu begynder hans vandring fra sted til sted for at få bragt Vejrhanen til tavshed. Men ingen vil hjælpe ham. Vandringen går fra Klokkeren (Helge Kjærulff-Schmidt) som sender ham til Præsten (Valdemar Skjerring), videre derfra til den lokale redaktør (Johannes Marott), som sender ham til en ekspeditionssekretær i kirkeministeriet (Dirch Passer) der endelig gør ham opmærksom på at den slags sager afgøres i byrådet i hans kommune, endelig ender han hos et medlem af den stedlige kommunalbestyrelse Købmand Halst (Sigurd Langberg), men alle hans anstrængelser er forgæves. Nu er Nielsens tålmodighed omsider opbrugt. Han har en bibeskæftigelse som freelance i Danmarks radio hvor han beskæftiger sig med miljøet, under en sådan udsendelse får hans galde endelig luft han raser over det roderi der er i den offentlige administration. Efter denne udsendelse bliver Nielsen pludselig dagens mand. Søgelyset rettes nu mod ham og grundet partipolitiske forhold hvirvles han næsten mod sin vilje ind i den stedlige kommunalbestyrelse. Her lykkedes det ham endelig som ”Politiker” at få bevilliget en sum penge til reparation af den omstridte Vejrhane, men samtidig kommer han undervejs med nogle lidet smigrende kommunalpolitiske forhold. En folketingsmand Leo Svaneberg (Einar Juhl) plejer, sammen med den stedlige sagfører Ludvigsen (Jørn Jeppesen) deres personlige interesser i forbindelse med en byggegrund i nærheden af Nielsens skole, og da der nu opstår en heftig Dansk – Svensk strid om hvem der er den retmæssige ejer af Vejrhanen som viser sig at være af stor kulturhistorisk værdi, bliver det for broget for Theodor Nielsen. Ved et afgørende møde i kommunalbestyrelsen erklærer han, at han hellere vil passe sin sommerfuglesamling end beskæftige sig med politik. Han afslører samtidig svindlen bag byggeplanerne. I sidste øjeblik redder han byggegrunden ved skolen til idrætsplads for sine elever. Datteren sørger han for at få forenet med en genert ung håndværker Erik Hansen (Louis Miehe-Renard) og dermed skulle roen i det lille samfund være genoprettet. Men hvem kender en Vejrhanes luner?. Da den atter er blevet sat på plads drejer den en smule, og skriger på ny hjerteskærende. Nielsen har lært at forstå, at mod Vejrhaner, og alt hvad de symboliserer, kæmper selv guderne forgæves.

Bio Program