Bolettes brudefærd

Sognerådsformand Peter Enevoldsen (Peter Nielsen) er en mægtig mand, der hersker enerådigt i en lille sjællandsk landsby. Her bor også syersken Bolette Jensen (Bodil Ipsen), der er frygtet for sin skarpe tunge. Hun plejer at sige sin mening uden omsvøb, og da sandheden er ilde hørt, er hun ikke særlig afholdt blandt sognets magthavere. Men Bolette har dog også venner. En af dem er “Putkræmmeren” Morten Madsen (Peter Malberg), nabosognets original, der kører rundt med sin hestevogn og handler med æg og fjerkræ. En anden er Hans Henriksen (Sigurd Langberg), der i sine unge dage var forelsket i Bolette. Bolette selv forelskede sig dog i den dengang flotte Peter Enevoldsen, men hun blev svigtet af ham. Det har Hans aldrig tilgivet Peter, så der har siden været fjendskab mellem de to mænd. Der skal bygges et nyt vandværk i byen og “Peter Enevælde” har rævestreger for sammen med gårdejer Lundholm (Poul Holck Hofmann). Hvis han kan få sagen igennem i sognerådet, vil der blive en pæn skilling til ham selv. Da Bolette hører om dette, opsøger hun dem i krostuen, og de undgår ikke at høre hendes mening om deres rævekage. Sognerødderne føler sig dybt krænket og drøfter, hvordan de kan komme af med dette ubehagelige fruentimmer. Den unge kønne pige Sofie (Asta Hansen), som er tjenestepige hos Hans Henriksen, er kommet galt afsted. Hun skal ha’ et barn med Peter Enevoldsens søn Karl (Pouel Kern). Han tør ikke fortælle det til sin strenge far. Bolette tager sig af den ulykkelige pige og går til Peter og fortæller ham, hvad der er sket. Peter bliver rasende og påstår, at det er løgn og opspind. Karl indrømmer over for sin far, at det er rigtig nok. Sognerådet samles, og man enes om at overtale “Putkræmmeren” til at gifte sig med Bolette. Man tilbyder ham en sum penge for det. Han bliver fikset op og så bliver han sendt på frierfødder til Bolette. Hun brister i latter, da hun ser ham i sit fine tøj. Hun kan dog ikke lade være med at tænke på Mortens ægteskabstilbud, og en dag drager hun afsted til Mortens hus. Her bliver gjort rent efter alle kunstens regler, og da Morten kommer hjem, er han forbløffet over den forandring, der er sket, og de to bliver hen ad vejen enige om at gifte sig. Morten er dog bange for, at Bolette skal opdage hans aftale med sognerødderne og dermed gøre det forbi. Da Hans Henriksen erfarer, hvordan det hænger sammen, afslører han den rette sammenhæng for Bolette. Hun bliver meget vred, – ikke så meget på Morten, – men på Peter Enevoldsen og hans kumpaner. Samme aften er der vælgermøde i anledning af det forestående sognerådsvalg. Hans Henriksen retter et voldsomt angreb på sognerådet og anklager dem for at have vanrøgtet deres tillidshverv. Bolette møder op på mødet og tager ordet. Hun fortæller sognets beboere, hvad hun har været udsat for fra sognerøddernes side. Morten er meget fortvivlet over afsløringen og tror, at han har mistet Bolette for evigt. Hvordan skal han dog få fortalt hende, at han virkeligt elsker hende?

Bio Program