Skibet er ladet med

Skonnerten ’Jupiter’ forlader Københavns havn med kurs nordover, Max Ibsen (Frits Helmuth) har for sine sidste penge købt skibet med Kaptajn (Preben Lerdorff Rye) og hele pivetøjet. Kaptajnen be’r om et mål: ‘For min skyld kan du sejle jorden rundt’ er Max’s svar .Max flygter fra et umuligt forhold. Samtidig hos reklamemanden Kurt Svendsen er der ved at blive lavet et spot med den kønne fotomodel Viola (Mimi Heinrich). Hun er meget ked af det. Hun og Max skulle have været gift 14 dage efter, men han har sendt et brev om, at han er sejlet væk for at finde sig selv. Ib Blomkvist (Louis Miehe-Renard) er lidt af en skør opfinder. For tiden arbejder han på en speciel måde at fremstille spiritus på. Samtidig bygger han på en piratradio. Betjent Mortensen (Preben Kaas) kommer med en stævning, naboerne har klaget over hans radioeksperimenter, de kan hverken hører radio eller se fjernsyn. Jupiter får motorstop – motoren er brudt sammen. Musikforlægger Peter Bengel (Jørgen Reenberg) er til torskegilde, og han beslutter at tage alle sine penge og emigrere. Imens ligger Jupiter i Ingenmandsland udenfor alle landes love – Hvad kan man bruge et skib til, som ikke kan sejle? Kurt Sørensen er en mand med mange jern i ilden. Det lykkedes ham, i mange forskellige forklædninger, at lave reklame i ‘Støjhuset’, men når dog at slippe væk inden medarbejderne får fat i ham. På Jupiter dukker der et svensk par op – Kalle Karlsson (Jon Branner) og hans kæreste Britta (Marianne Wesén). De ta’r Max med i land i deres motorbåd. Her lægger Britta kraftigt an på Max. Max opsøger Kurt Svendsen. Her træffer han Viola, men deres problemer er langt fra løst. Kurt og Max sætter en annonce i avisen ‘Hvad kan et skib udenfor 3 milegrænsen bruges til’ ?. Som Peter fortalte skattevæsnet vil han emigrere og tage alle sine penge med sig. Han vil flytte ud på Jupiter. Herfra vil han drive sin virksomhed og tage kampen op mod ‘Støjhuset’ Ib Blomkvist er den næste, han vil bruge skibet til sine opfindelser, her er ingen irriterende naboer. Nu opstår ideen om en reklamefinansierede radio ‘Jupiter’ skabt af 4 vrede unge mænd. De invaderer skibet med Viola i kølvandet, men hun skaber en del problemer ved sin tilstedeværelse. Peter beslutter at Jupiter skal indregistreres, så han tager til bananrepublikken ‘Piratia’. Her har 2 brødre Alfons d. 1. (Dirch Passer) og Alfons d. 2. (Dirch Passer) den aftale, at de laver revolution hver uge, og deler dermed magten. Her erklærer Peter Viola sin kærlighed, og han forlanger at hun ophører med at fordreje hovedet på alle mandfolkene. Mod et vederlag på 1000 dollars får han diverse papirer, Peter må selv udfylde dem. Imens prøver Alfons d. 1. at forføre Viola. Hjemme venter man på Peter og Viola, Radioen fungerer, og Radio Jupiter går i luften. I København er der panik. Den må stoppes. Alle instanser bliver involveret, og krigsministeren sender søværnet ud for at løse opgaven. Marinen border Jupiter og finder et hjemmebrænderi, som straks konfiskeres, Officeren (Bjørn Puggaard-Müller) be’r om skibspapirerne, men dem kan de ikke fremvise. Britta er kommet svømmende ud til skibet, hun har forelsket sig i Max, og han er ret indtaget i hende. Endelig dukker Peter og Viola op, medbringende de manglende papirer. Samtidig ordnes de indbyrdes forhold mellem Viola, Peter, Max og Britta, og marinen bliver sendt hjem

Bio Program