Sørensen og Rasmussen

Under sin rejse gennem Jylland sammen med sin kone til venstre hånd, Grevinde Danner (Bodil Ipsen), erfarer Kong Frederik d. 7. (Valdemar Møller), at der på herregården Stensskov findes en enestående samling af oldsager. Kongen elsker at studere forfædrenes efterladenskaber. Han beslutter at aflægge et besøg på gården, som ejes af kammerjunker Niels Parsberg (Erling Schroeder). Grevinden er ikke velset i de adelige kredse og den snerpede fru Hilleborg Parsberg (Blanche Funch) nægter at modtage hende “så hellere dø” siger hun. Hilleborg overtaler, uden mandens vidende, husjomfru Lise Sørensen (Marguerite Viby) til at spille herregårdsfrue, så længe besøget varer. Kongen fatter imidlertid interesse for en kæmpehøj på Stensskov’s jorder og han beslutter at grave den ud. Derfor bliver opholdet på gården af længere varighed. Stor er Parsbergs forbløffelse, da han opdager hustruens bedrag, men heldigvis spiller Lise sin rolle som herregårdsfrue forbløffende godt. Hverken kongen eller grevinden gennemskuer bedraget. Hilleborg har overtaget husjomfruens plads, så hun i det skjulte kan holde øje med hvad der sker. Foruden sin trofaste livstaldknægt Anders (Peter Malberg) befinder kongens adjudant kaptajn Joachim Brummerstedt (Eigil Reimers) sig i kongens følge. Han er en damernes ven, og han lægger an på Hilleborg. Da det ikke lykkedes, prøver han at erobre den unge “frue”. Han kommer dermed i konflikt med løjtnant Stahlfeldt (Pouel Kern), der er forelsket i Lise. Stahlfeldt røber sagens rette sammenhæng for Joachim, som lover ikke at sige noget til kongen – på visse betingelser. Joachim er misfornøjet med, at han ikke høster lønnen for sin tavshed, så han fortæller grevinden om den komedie, de har været ude for på Stensskov. Hun bliver naturligvis dybt krænket og sværger at tage en frygtelig hævn over de formastelige. Det er en alvorlig sag for Niels Parsberg og fru Hilleborg, hvis kongen får at vide, hvordan han er blevet holdt for nar. Han er ikke blid, hvis han opdager, at nogen fornærmer hans Louise. Det er dog en trøst for Parsberg, at begivenhederne har givet Hilleborg stof til eftertanke. Lise er meget ked af, at hun har været med til at vække grevindens vrede. Får Lise sin løjtnant, trods det, at hun er under hans stand.? For kan grevinden tilgive, at man har holdt hende og kongen for nar.?

Bio Program

Udhængsfoto