Mit liv er musik

Den unge Violinist Erik Smith (Mogens With) drømmer om en dag at gøre karriere som fortolker af musikkens store mestre. Han lever et harmonisk ægteskab med sin søde kone Lise (Lis Smed) og lille datter Lone (Ilselil Tove Larsen). Erik må have mange jern i ilden for at klare dagen og vejen. Han underviser på en pigeskole, giver timer i violinspil og endelig har han taget et tilfældigt job som violinist i Jazz-Stjernen Kaj Petersen også kaldet Baboon’s ( Jens Kjeldby) orkester, når dette orkester indspiller grammofonplader. Men det er den klassiske musik, der står Eriks hjerte nærmest. I al sin fritid arbejder han målbevidst, på at dygtiggøre sig, og vinde frem, stærkt hjulpet af sin elskelige lærer og svigerfar Wallengreen (Charles Wilken) der har tilbragt det meste af sin tid som kejserlig kapelmusikus i Sct. Pedersborg. Således deler Erik sig mellem den klasiske musik, som for ham er selve livets mening, og det arbejde, der er nødvendigt for at skaffe ham det daglige brød. Den smukke Fru. Annie (Blanche Munch) indehaveren af restaurant ’Swing’ føler sig tiltrukket af Erik, selvom hun i forvejen har et tæt venskabsforhold til ’Baboon’. En aften hvor han spiller i det orkester som akkompagnerer den store Virtuos Joseph Karoly under udførelsen af Brahms Violinkoncert får han den chance han har ventet på. Verdensvirtuosen må uventet afbryde koncerten, og drevet af en pludselig indskydelse springer Erik Smith op, går frem, og spiller koncerten tilende. Det bliver Eriks gennembrud. Publikum er vilde af begejstring, og næste dag fastslår pressen enstemmigt, at her er et lovende ungt talent. Nu er Erik blevet stof, Fru. Annie som også er en dygtig forretningskvinde vejre en chance. Hun trænger til fornyelse i restaurant ’Swing’. Hvis hun kan overtale Erik til at overtage jobbet som kapelmester vil det være alletiders kup. Gennem sin impresario giver hun Erik et tilbud, men han afslår, men impresarioen lader sig ikke sådan slå af pinden. Han forklarer Erik at på et halvt år kan han tjene så mange penge, at han bliver i stand til at rejse ud i verden og fuldende sin uddannelse. Erik lader sig friste og slår til. Nu starter en helt ny tilværelse for ham. Han gribes af det overfladiske liv, lader sig suge med af den hektiske malstrøm. Han glemmer sit hjem og det, der før var hans et og alt til sorg for Lise og gamle Wallengreen. I restaurant ’Swing’ bliver Fru. Annie mere og mere betaget af den unge kapelmester, og det ender med, at han bliver hendes elsker. Han tager hjem og har et opgør med sin kone. I hårde ord bebrejder han hende, at hun er borgerlig og smålig, hvorefter han forlader hjemmet for at flytte ind i Fru. Annies luksuslejlighed i etagen over restauranten, og de begynder et intetsigende, tom tilværelse, som i løbet af kort tid begynder at trætte Erik. Hjemme er Erik savnet. Måske mest af Lone og gamle Wallengreen. Sammen lægger de to planer om, hvordan de skal få Erik tilbage, og de bliver enige om at Lone skriver et brev til ham. Brevet modtager Erik på et tidspunkt hvor han er begyndt at tvivle på om han valgte rigtigt og foretrak Jazz fremfor den klasiske musik. Erik bliver modtaget med glæde af Lone, men da Lise ankommer bliver hun gal og beder ham om at forsvinde. I restaurant ’Swing’ har Fru. Annie allerede i nogen tid været klar over hvad vej det gik i Erik og hendes forhold. Hun beslutter at komme ham i forkøbet, og benytter den kendsgerning, at han har forladt sit arbejde i utide, og fyrer ham på gråt papir, og genindsætte ’Baboon’ i hans gamle rettigheder. Nu går det til fulde op for Erik hvor dårligt han har spillet sine kort. Alt ser håbløst ud, og han er på fortvivlelsens rand. Gamle Wallengreen taler alvorligt ud med Erik. Han fortæller ham at der endnu er håb om at han kan nå frem igen, så Erik tager fat på arbejdet med fornyet energi. En dag bliver han opsøgt af en impresario, der efter Fru. Annies ide foreslår Erik at deltage i en Jazz-Duel med ’Baboon’ Erik der ser en chance for at komme ud af det økonomiske uføre, tager imod udfordringen. Kampens udfald bliver katastrofal for Erik, salen jubler af begejstring over ’Baboon’ mens Erik og hans orkester bliver piftet ud. Pludselig går Erik frem mod rampen og får bragt det urolige publikum til at lytte til ham. Jeg har tabt siger han det er O.K. Men nu vil jeg gerne spille noget andet for dem. Vil de hører det. Publikum indvilliger. Erik veksler et par ord med sin pianist, og et øjeblik efter toner et klassisk violinstykke ud over salen. Tilhørerne sidder som tryllebundne. De kan ikke andet end lytte. Erik har sejret. Han har fundet tilbage, tilbage til sin musik og alt det andet, der for ham var hele livet.

Bio Program