Kongeligt besøg

I året 1646 ånder alt fred og fordragelighed i Danmark. De sidste besættelsestropper har forladt Jylland. Adminstrationen er delvis brudt sammen. Riget fattes penge, og de der findes er ulige fordelt. To festlige tatere – sangeren (Bent Christensen) og den stumme (Gabriel Axel), et par rigtige stratenrøvere – tages til fange af høvedsmanden Walter (Preben Lerdorff Rye) efter en hidsig forfølgelse. Taterne som har stjålet heste, indespærres i hundeburet i Lensmandens (Ib Schønbergs) gård. Walter foreslår, at man ligeså godt kan klynge dem op først som sidst. Men Lensmanden erklærer, at det er strider mod lovens bogstav. En dødsdom skal godkendes af kongen. Lensmanden er plaget af økonomiske problemer. Hans skriver er stukket af, efter at han har solgt kronens heste til svenskerne, og hans regnskaber ligger i ruiner. Lensmanden øjner en chance for at klare sine økonomiske vanskeligheder, hvis hans hans nabo (Kai Holm) vil hjælpe ham. Men det har sin pris. Naboens søn Junker Kai (Henry Lohmann), som ikke er alt for kløgtig, har et godt øje til Lensmandens datter, den smukke unge Kirsten (Grethe Thordahl). Naboen har regnet ud, hvordan han kan øge sine besiddelser ved at få sin søn gift med Kirsten. Lensmanden giver ham ret i, at det er et godt parti for Kirsten. Til gengæld er Junkeren heller ikke snydt med Kirsten. Hun er en ferm og dygtig pige, som nok kan gøre en mand lykkelig. Men efter lensmandens mening må Kirsten selv træffe afgørelsen, især fordi hun ikke har mødt Junkeren før. Efter at Junker Kais far har givet ham en ordentlig opsang, får han mod til at fri til Kirsten. Til hans glæde går det over al forventning og trolovelsen er så godt som i orden. Imidlertid drøfter Lensmanden og hans nabo en anden sag. Kais far har fået kik på herregården Herrestrup, hvis ejer er død uden at efterlade sig nogen arvinger. Hvis Lensmanden kan sørge for at han får herregården billigt, kræver Kai ingen medgift. Lensmanden er dog betænkelig ved denne transaktion fordi, i dette tilfælde, vil Harrestrup tilfalde kronen, når der ingen arvinger er. Men en dag dukker der pludselig en højst uventet arving op. Det er den afdødes nevø, Junker Jørgen (Bjørn Watt Boeelsen). Han er lige vendt hjem fra udlandet og har erfaret at onklen er død. Nu gør han sine krav gældende som arving. Så kommer der i begivenhederne. Naboen bruger alle kneb for at skaffe Junker Jørgen af vejen. De modstridende omstændigheder udvikler sig til voldsomme begivenheder. De to tatere har fattet sympati for Jørgen, og de giver ham en hjælpende hånd. Kirsten føler sig meget tiltrukket af Jørgen, så da Kai og hans far opdager det, kommer der rigtig fart i løjerne. Konflikten kulminerer, da Hans Majestæt Christian den IV (Johannes Meyer) ankommer til Lensgården, men med hans kløgt og kongelig myndighed sætter han tingene i den rigtige rækkefølge, så alt ender på behørlig vis.

Bio Program