Trællenes børn

Den første af filmens tre enkeltstående episoder foregår i 1633, hvor krigen raser i Europa. Den forældreløse, ugifte pige Credentia, der arbejder på en papirmølle, krænker kirke og stat ved i hemmelighed at føde et barn. Da barnet er dødfødt og senere findes, anklages hun for at have slået det ihjel og brændes på bålet. Barnets far, papirmøllens leder, får en bøde på 40 rigsdaler. Anden episode, foregår i 1742. To fattige børn, Lotta og Jan, anholdes for tiggeri og kommer på tvangsarbejde i byens spindehus. Det lykkes dem dog at flygte, men deres fremtid er alligevel kun hårdt arbejde indenfor den nyopståede tekstilindustri. Den tredie episode foregår i 1860. Den 16-årige Kristine får arbejde hos en jordemoder, efter at være blevet voldtaget af en rig fabrikant, hvor hun var ansat som barnepige. Men da det viser sig, at jordemoderen er en kvaksalver som driver en “englefabrik” der skaffer uønskede nyfødte af vejen, foretrækker Kristine et dårligere betalt, men hæderligt arbejde.