Preludium

Ruth deltager i 3 dags workshop omkring selvet. Lars, der underviser på kurset, har selv har et noget problematisk forhold til sig selv. Han er bl.a. sin hustru utro og bliver senere beskyld for voldtægt. Ruth er på jagt efter Milovan og Lars følger efter hende, da han mener der er en forbindelse imellem dem. Lars hustru, Eva er på vej til Brasilien, men møder inden da musikeren, Lukas. Lukas er helt ude i tovene og mener han har en genial ide. Han fortæller om ideen til sin bror, Marcus. Ideen indebærer vold mod en konkurrent. Milovan ønsker at ringe til sin hustru, da han ønsker at hører hendes stemme. Kort efter skyder Milovan en mand. Milovan møder Eva på gaden og et kort stykke derfra går Lars og Ruth forbi, da Lars stadig ønsker at få tættere kontakt med Ruth. Således er filmens hovedperson tæt på hinanden og mødes på kryds og tværs.