Klabautermanden

Den hårde og indesluttede Asbjørn Bauta (Hans Stormoen) er kaptajn på Ariel, der omkring 1900 sejler fragt mellem Skandinavien og middelhavslandene. Da han efter sin kones død frier til den tidligere plejedatter Inger (Lise Fjeldstad), får han at vide, at hun allerede har en kæreste. Kaptajnen bortfører imidlertid Inger, voldtager hende og holder hende indspærret i sin kahyt. Til søs slippes hun fri og beskyttes af mandskabet, især den unge matros Astor (Claus Nissen). Inger gifter sig dog med kaptajnen, men hævner sig ved ikke at ville dele seng med ham. Den ulykke og død, som varsles af Klabautermanden, skibsspøgelset, kommer Ariels besætning til at opleve i rigt mål.

Bio Program