En Desertør

En sommerdag i det forrige århundrede marcherer en deling soldater i den lille by Skjelby, byens indbygger modtager dem med begejstring og sørger godt for soldaterne. Møllersønnen Henrik Bjerre (Peter Poulsen) har dårlig samvittighed, han burde være at finde blandt soldaterne, men hans mor Bodil Bjerre (Ellen Gottschalch) har gennem sin bror sognefoged Jens Clausen (Sigurd Langberg) fået ham fritaget for tjeneste, i angst for at der skulle tilstøde hendes eneste søn noget ondt. Henrik skammer sig over sig selv. Hvad tænker de andre om ham, og særlig Marie, som er pige på møllen, og som Henrik har forelsket sig i. Om aftenen er der national sammenkomst på kroen. Henrik er gået derned sammen med Marie, her benytter kromanden Niels Hurup (Erik Lassen) der selv er forelsket i Marie, sig af lejligheden til at kalde Henrik for en kujon fordi han ikke er trukket i uniformen. Det bliver Henrik for meget han farer på Niels, kammeraterne må lægge sig imellem for at forhindre et større slagsmål. Men denne episode har fået Henrik til at tage en beslutning. Han fortæller sin mor, at han melder sig under fanen, og tager afsked med Marie, som lover at skrive flittigt til ham. I lejren går den ene dag efter den anden, Henrik får ikke det mindste livstegn fra Marie, han kan ikke forstå det. Hjemme på Møllen går Marie og undres over, at Henrik ikke besvarer hendes breve. Ingen af dem aner at Niels Hurup har været på spil. Han vil have Marie til at tjene som pige på kroen. For at glemme Henrik har han overtalt postbudet Jeppesen (Aage Foss) til at hjælpe sig. Hurup kan få Jeppesen til at gøre lige hvad det skal være fordi Jeppesen engang er kommet galt afsted med et pengebrev, den historie ved kun de to. Jeppesen afleverer alle brevene fra Marie til Henrik til ham, og alle brevene fra Henrik til Marie til Henriks mor, som ikke syntes at Marie er god nok til ham. Henrik plages mere og mere af usikkerheden om hvad der må være sket siden han ikke hører fra Marie. Tilfældet vil at Henriks kompagni bliver forflytte til en skov der kun ligger en mil fra Skjelby. Sammen med kammeraten Søren Holt (Mogens Davidsen) bliver han sat på vagt i udkanten af skoven, han får den desperate ide, at løbe hen til byen for at finde ud af hvordan det hele hænger sammen. Hjemme er alt forandret Madam Bjerre har gjort Marie så ked af det, at hun har modtaget tilbuddet fra Hurup. Det lykkedes Henrik at overbevise Marie, at han stadig elsker hende, og han har opdaget hvordan det hænger sammen med de forsvundne breve. Sammen går de til Pastor Abildgaard (Holger Reenberg) som i betragtning af de særlige forhold går med til straks at vie dem. Hurup havde overhørt Henrik og Maries samtale på kroen, og fundet ud af at Henrik har forladt posten uden tilladelse, altså er han desertør, og kan straffes med døden. Efter vielsen går Henrik ned på kroen for at få Hurup til at løse Marie af tjenesten. Præsten har lovet at tage hende i huset indtil Henrik kommer tilbage. Men Hurup ser sin chance til at få ram på Henrik, han har sendt bud efter gendarmen. Henrik gennemskuer Hurups plan og slår ham til jorden. Inde i kroen er der mægtig røre, sognefogeden er der sammen med Henriks mor, de forstår ikke at Henrik ikke er arresteret, Marie fortæller at Henrik er på vej til sit kompagni, Marie har opholdt gendarmen ved at serverer ham romtoddyer. Madam Bjerre forstår med et at Marie har frelst hendes søn, og hun falder Marie grædende om halsen. Hurup er optændt af raseri og med sin pistol jager han Henrik ud over markerne, hans forsøg på at ramme Henrik forfejler. I skovbrynet er Søren vidne til Hurups mordforsøg, så han affyre sin karabin, og Hurup styrter død til jorden. Kort tid efter vender soldaterne hjem, Henrik og Marie forenes, alle prøvelser og vanskeligheder er forbi.

Bio Program