I gaar og i morgen

Det store Entreprenørfirma ledes hårdhændet af den hensynsløse forretningsmand Anton Albrechtsen (Johannes Meyer), der ikke holder sig tilbage for tvivlsomme transaktioner, når de tjener hans interesser. På dette grundlag kommer han i konflikt med sine medarbejdere, mange har tjent ham gennem en årrække. Civilingeniør Ove Humlegaard (Ejnar Federspiel), en mand, hvis hele indstilling er en diametral modsætning, kan ikke rigtig forligs med direktøren. Til trods for at Albrechtsens Sekretær og intime veninde Lis Asmussen (Katy Valentin), indstændigt fraråder ham at bryde med Humlegaard som er en fremragende tekniker, lader Albrechtsen sig lede af sin stolthed og egensindighed med det resultat, at Humlegaard forlader firmaet. At Humlegaard har forladt Firmaet gør et dybt intryk på hans kone Asta (Adelhaid Nielsen) hun bebrejder ham, at han for at forsvarer sin ære har givet afkald på en god indtægt, og at han yderligere skal betale Albrechtsen erstatning for kontraktbrud, det afstedkommer at hjemmets økonomi er truet. Situationen løber helt løbsk da de opdager, at deres datter Ingrid (Karin Nellemose) som er gift med Arkitekt Adam Risberg (Erling Schroeder) skal skilles. Denne nyhed samt hans kones uforstående holding virker så chokerende på Humlegaard, at han får et hjerteanfald. Først da Fruen tager noget tilbage, og trøster ham med, at de skal tage til deres Sommerhus og se tiden an, genvinder han sin ligevægt. Humlegaards unge Husassistent Astrid (Lis Smed) har fået besøg af Jernbanemanden Hylke (Asbjørn Andersen) han er kommet for at bede hende om at gifte sig med ham.. Hylke er en tungsindig mand, og han stirrer på Astrid med store bedende Hundeøjne, og plager hende om at sige ja. Men situationen i hjemmet har gjort hende nervøs, og hun sender ham hjem uden endeligt svar, men med løfte om igen at mødes. Fru. Humlegaard beder Astrid tage i forvejen, og åbne Sommerhuset så det er i orden til de ankommer. Hun skriver til Hylke at hun alligevel ikke kan møde ham. Hylke tager brevet som et ’Nej’ og bliver så fortvivlet at han et øjeblik forsømmer sit arbejde, og nær havde forårsaget en togkatastrofe. I toget tilbage til byen kommer Astrid tilfældigt i samtale med Styrmand Andersen (Preben Lerdorff Rye) som er på 48 timers landlov efter at hans sidste skib var blevet torpederet. Han har fået at vide, at hans kæreste har svigtet ham, mens han har været borte. Han håber på at få opfyldt et stort ønske, at der må ske noget virkeligt godt, ikke noget pjank som han siger. I en af Københavns elegante barer kommer han i selskab med Adam Risberg og Ingrid som efter den tragiske hændelse med Humlegaard forsøger at holde sammen på stumperne af deres ægteskab, skønt Adam er klar over at det er håbløst. Han har længe haft et forhold til den unge sangerinde Nina (Karen Meyer), men hans vægelsindethed får hende til at bryde med ham. Styrmand Andersen derimod får en god oplevelse, Fru Ingrid gør ham lykkelig ved at forstå hans kvaler. Opgøret på kontoret mellem Humlegaard og Albrechtsen overværes af en ung lærling Oluf (Hans Henrik Krause) der på grund af loyalitet overfor Humlegaard bliver fyret, det lykkedes ham at få et job som cyklebud. I forbindelse med dette job kommer ham i forbindelse med Nancy Parling (Erni Arneson). Hendes tilværelse som en velhavende Sortbørsgrossers elskerinde er total indholdsløs og gold. Hun forærer Oluf noget af Grosserens tøj, og er indirekte årsag til at han bliver anholdt af Politiet, og må vandre i fængsel. Adam og Ingrid enedes omsider om at blive skilt, Hylke bliver viet med en servitricen Olga (Mime Fønss), Albrechtsen opsøger Humlegaard for at få ham tilbage til firmaet, men det mislykkedes totalt. Lis beslutter at forlade sin elsker Albrechtsen, Oluf som lærte Astrid at kende genser hende, og de opdager at de ikke kan undvære hinanden. Ingrid læser i en Avis at det skib Styrmand Andersen havde hyre på er forlist så hun mister de sidste Illusioner i sin tilværelse.

Bio Program