Under byens tage

Under byens tage går livet sin vante gang, det veksler mellem tårer og latter, med lykke og sorg. I kampen for livets opretholdelse går skæbner til grunde, andre stiger op mod stjernerne. Således udfolder livet sig også i en kreds af unge skabende kunsttalenter der holder til i kunstnerrestauranten ”Mona Bar” i det indre København. Den ejes af Mona Frank (Liva Weel), en tidligere model, der i sin modne alder har bevaret kærligheden til de skønne kunster. Disse på deres side forguder hende, er det skralt med penge rykker Mona til undsætning, og har man hjertesorger har Mona skulderen man kan græde ud ved, og skal der være stemning er ingen bedre til at frembringe den end den alsidige Mona. Når hun synger sine små fordringsløse sange, bliver der stille i ”Mona Bar” man glemmer sine småsorger for en stund det er som at befinder sig i en anden verden. Niels Brandmose (Peter Poulsen) er for nylig kommet til Hovedstaden for at begynde på akademiet hvor han skal studerer malerkunst. I nogle år har han virket som tegnelærer ved en latinskole i provinsen, og det skyldes ikke mindst rektorens unge datter Eva (Betty Søderberg) at han har fået et stipendium der har sat ham i stand til at begynde at studerer. Det er også hende der har formået sin far Rektor Engberg (Viggo Wiehe) til at give Niels så gode anbefalinger så han uden vanskeligheder blev optaget på akademiet. Kort sagt Eva interesserer sig endog meget stærkt for den unge kunstner. Men det gør Mona også, til sin egen forbløffelse opdager hun at hun har tabt sit hjerte til den unge kunstner, men hun holder dette klogelig for sig selv. Det er hårdt at være ukendt kunstner, det er farede Niels den dag at hans penge var sluppet op, og han forsøgte at sælge nogle af sine lærreder til Kunsthandler Glud (Børge Munch-Petersen). Den gamle maleri rotte ryster beklagende på hovedet der er absolut ingen penge i den slags kunst som Niels maler. Skuffet forlader Niels kunsthandleren, men da det regner lader han malerierne stå til senere afhentning. Niels er for stolt til at beder Mona om hjælp han foretrækker at spænde livremmen ind. Ad omveje erfarer Mona hvordan det står til med ham så hun køber alle hans billeder og giver enda overpris for dem mod at Glud ikke røber hvem køberen er. I ”Mona Bar” er Bech (Olaf Ussing) pianist ved siden af driver han en ikke helt lovlig virksomhed noget med veksler og lignende. Han har fået omsat en veksel for den talentfulde, men lidt forsumpede billedhugger Henrik Dahl (Albert Luther) selvom han godt ved at underskriften er falsk, og en dag truer Bech, Dahl med politiet hvis han ikke skaffer pengene i rette tid. Nu da billederne er solgt skal der festes hjemme i det atelier hvor Niels bor sammen med nogle kammerater. Under festen ankommer Eva, og her går den bitre sandhed op for Mona. De to unge hører sammen og hun må trække sig tilbage som det så tit har været hendes lod i livet. Og som det store menneske hun er gør hun det uden på nogen måde at røbe sig. Hos Eva’s onkel Direktør Jacob Ulivarius (Sigurd Langberg) er der selskab og mellem gæsterne er Niels, men også professor Abel (Johannes Meyer) direktør for akademiet de kommer i en voldsom diskussion der bliver så heftig, at den unge mand forlader selskabet i vrede, det kommer også til et brud mellem ham og Eva. Han falder ind hos Mona og da han erfarer sandheden om købet af hans billeder er det lige før at han giver op. Senere dukker professor Abel op i ”Mona Bar” snart er han i snak med Mona der i sin tid stod model for ham. Hun erindrer ham om hans egen ungdom og om de vanskeligheder han havde haft, og om at det var hende der hjalp ham ud af dem. Hun taler varmt om sin, eller retter sagt Niels’s sag, så Abel skriver en artikel i begejstret vendinger om det unge talent Niels Brandemose. Det var kun det stempel han manglede for at få sukces. Nu tager begivenhederne fart. Henrik Dahl som ikke har kunnet skaffe pengene til vekslen begår selvmord, da Niels opdager hvad der har drevet hans ven i døden kommer det til et vældigt opgør mellem ham og Bech. Et skud brager, Bech styrter om. Mona påstår at det er hende der skød ham, så hun anholdes. Men sandheden kommer kan ikke skjules og alt ordner sig. Det gør det også for Eva og Niels de genforenes, og snart går livet videre under byens tage.

Bio Program
Bio Program