Soldaten og Jenny

Om livets tilfældigheder og om to små mennesker, en soldat og en ekspeditrice, Jenny, som tilværelsen er ond ved. Jenny er ved at blive tromlet ned af en ubarmhjertig skæbne, fordi hun – juridisk skyldig – men menneskelig set offer for sine medmenneskers ansvarsløshed – bliver indblandet i en sag mod en samvittighedsløs fosterfordriverske. De små mennesker er ved at begå selvmord af afmægtighed overfor tilværelsen, da tilfældet frikender og befrier dem. I sidste øjeblik viser det sig, at Jennys sag er “forældet”, og at ingen anklage kan rejses imod hende.

Bio Program