Tretten aar

Poul Løwe – damekonfektion en gros – står der på skiltet – og inde i kontoret er den lille kontordame Grethe Grøn i færd med, efter chefens diktat, at skrive på maskinen et forretningsbrev til en af firmaets Malmø-forbindelser. Poul Løwe er ung, indtagende og rig – og Grethe er det samme, med undtagelse af rig – og ingen af dem er gensidig blinde for disse hinandens egenskaber, hvorfor det er svært for dem at koncentrere sig om skrivemaskinen. Der er blot et vanskeligt og pinligt problem: Poul er gift!

Bio Program
Bio Program