Den røde kappe

På Island udspilledes der for ca 1000 år siden sig et udødeligt drama om Hagbard (Oleg Vidov) og Signe (Gitte Hænning) om den store kærlighed der sættes i så tragisk et relief af den voldsomme fejde mellem Håmund og Sigvorslægterne. Saxo fortalte historien og Shakespeare har siden genfortalt den. Historien er evig den er nutidig og temaet er gendigtet i filmens sprog. Siden tidlig morgen har kampen raset. Mænd og heste er trætte, Det har været en ærlig kamp, men en kamp der måtte kæmpes. Kong Sigvor (Gunnar Björnstrand) skønner at striden må slutte og fejden høre op. Han påkalder sig alles opmærksomhed og udtaler. Jeg, Kong Sigvor, som i tvekamp fældede Kong Håmund (?) jeg siger jer at død og hævn avler kun hævn og død. På Kong Sigvors kongsgård skal freden mellem slægterne besegles. Her venter Dronningen (Eva Dahlbeck) og Signe deres unge datter. Hvor mange af mændene vender hjem? Denne gang heldigvis alle. Krigernes sår plejes, forberedelserne til gildet der skal besegle freden går i gang og Hildegisl (Manfred Reddemann) en fornem gæst fra Tyskland benytter den gunstige stemning til at gøre Signe sin opvartning. Men Signe har kun øje for Hagbart som hun her ser for første gang. Fra dette første møde vokser en kærlighed så stærk, at den skulle blive skæbnesvanger for dem. I nattens mørke mødes Hagbart og Signe hinanden ved tingstedet, Hildegisl belurer dem han gribes af den forsmåede bejlers forbitrelse og jalousi og beslutter sig til at rydde sin rival af vejen. Han opsøger den gamle blinde Bølvis (Håkan Jahnberg) Kong Sigvors rådgiver og frister ham med guld til at smede en intrige der vil koste Hagbart livet. En dag mens Hagbart er på jagt udfører den gamle Bølvis sit rænkespil. Det lykkedes ham at så mistro og tvivl mellem Håmund og Sigvorsønnerne. Kampen om blodhævn blusser op på ny denne gang med en frygtelig brutalitet. En kamp uden nåde. En kamp uden ære. Hagbard når frem til kamppladsen for her at hjælpe sine brødre men Kong Sigvor har fået overtaget og tvinger ham til flugt. Hagbard er nu en fredløs der flakker rodløst rundt, men han sværger at han en dag vil komme tilbage for at hente Signe. Ved list og snedighed vender han tilbage til Kong Sigvors gård. I Signes kammer genforenes de to unge elskede, men Hildegisl har fattet mistanke og ved Ternen Bengerds (Lisbeth Movin) hjælp afslører han Hagbard. Kampen der følger er ulige Hagbard overmandes og føres til den rettergang der bliver enden på Signe og Hagbards kærlighedshistorie.

Bio Program (Stort Format)