Vi voksne

Johan (Henning Palner) og Annie (Ulla Lock) har været gift, men ved ægteskabets opløsning tilkendes Annie forældremyndigheden over deres fælles barn Els (?), men også Johan har stærke følelser til barnet og han ser nødigt at al forbindelse til barnet forsvinder, nu da Annie forbereder et nyt ægteskab med en mand der er bosiddende i Sydamerika. Dette arrangement vil i praksis betyde at Johan helt og holdent mister al samkvem til Els. Han kidnapper derfor barnet med det for øje at holde hende skjult indtil Annie er rejst. Under disse omstændigheder skal myndighederne ”Om fornødent med magt” skaffe Annie hendes barn tilbage. Flugten forvandler sig derfor til en ubarmhjertig jagt med en lille pige som den ene af de forfulgte. Alting er ved at gå helt galt for Johan, da han ved et tilfælde kommer i kontakt med Gerd (Hanne Borchsenius) en idealistisk skolelærerinde i en lille fjern landsby. Hun giver flygtningene husly af ren og skær medlidenhed og i håb om som udenforstående at kunne medvirke til en mere rimelig og mindre drastisk løsning. Og dermed holder både hun og andre op med at være udenforstående gradvis blandes de længere og længere ind i sagen. I denne handler alle ud fra de bedste motiver hvortil kommer at både Johan og hans kone Annie sådan set hver for sig har klart ret. Ingen vil andet end barnets vel, men alligevel bliver tingene ved at ske stadig voldsommere og stadig mere katastrofalt, og man indser efterhånden som en logisk følge af de impliceredes indsats, indtil Johan tilsidst foretager en afgørende kovending. For alt det tilsyneladende rigtige og velmente viser sig i praksis hver gang at være fejltagelser som alle registreres fordi de går ud over barnet og derfor kan vanskelighederne heller ikke afvises ret længe. Disse vanskeligheder ligger da i virkeligheden ikke i det officielle problem for det har alle så at sige løst på forhånd, men i de impliceredes karakterer. Hvorfor mislykkedes da Johans og Annies ægteskab ?. Er det fordi den ene eller anden af dem handlede forkert, eller fordi de var for umodne da ægteskabet blev indgået? Er Johan der stort set vover alt for sit barn, helten eller skurken ?. Handler de to som de gør ud fra kærlighed til Els eller fordi hun er et bekvemt våben i den indbyrdes strid ?. Har Annie ret eller uret ?. Er Gerd idealist eller afreagere hun sine egne fejltagelser ved at retlede andre ?. Har det overhovedet nogen mening at stille disse spørgsmål ?. Eller kræver løsningen netop af de implicerede at de når et sådan modenhedsplan at disse spørgsmål overhovedet ikke længere kan stilles.

Bio Program