Det Store Ansvar

En dag modtog mange forældre et brev fra skolen, med følgende ordlyd: “Til forældrene! Det er Dem, det gælder – Det er Dem jeg vil tale til, om forældres ansvar overfor deres børn, så derfor beder jeg Dem komme i Odd Fellow Palæet Fredag d. 22 ds. Kl. 20 og høre, hvad jeg har at sige Dem”. Brevet var signeret af Jens Clausen. Jens Clausen (Svend Methling), til dagligt kaldet “Skipper”, er skolelærer i København. Skipper, der hele sit liv har kæmpet og arbejdet for Børnesagen, har indkaldt til dette kæmpemøde for at appellere til forældrene om at være mere opmærksomme på, og værne bedre om, deres børn. Blandt “Skippers” kollegaer i skolen er der hovedrysten og modstand mod hans projekt. Men “Skipper”, der gennem sit utrættelige arbejde, har hjulpet mange børn og forældre i nød, er en vellidt person overalt, hvor han dukker op. Ingen er for stor eller for lille til at tale med. Han har med bekymring set, hvordan piger, helt ned til 13 år, prostituerer sig, set, hvordan drengene finder sammen i regulære bander, uden at forældrene griber ind. Denne mangel på ansvarsfølelse vil han ikke finde sig i. Pressen har fået at i historien om “Landets største forældremøde”. De har slået det stort op. Bliver “Skippers” møde en fiasko? Et sådan opbrud vækker også Danmarks Radios nysgerrighed, og de laver en landsdækkende reportage. “Skipper” forsikrer den talrige forsamling, at de ikke kun skal høre om “afsporet ungdom”, et udtryk han i øvrigt aldrig har kunnet fordrage, men om, hvor de skal lede efter de problemer, deres børn har – “De skal finde problemet hos dem selv – Børnene har ikke opfundet problemerne, de har arvet dem fra, JER”. Skipper beretter om Karen-Marie Jensen (Ingrid Matthiessen), en ung pige fra landet. Om hvordan en mor med ambitioner kan ødelægge en ung piges liv. Moderen er forblændet af den smukke, men fordærvede, Margit (Anita Prülaider) og tvinger sin datter ind i et venskab med hende. Ved ballet lørdag aften på kroen gør Margit og Karen-Marie et par herrers bekendtskab og i separatværelset bliver Karen-Marie forført. De to unge piger bliver enige om at flygte og tage til København. Nu følger der en tid, hvor de to piger vagabonderer og fægter og stjæler sig gennem tilværelsen. Det skal jo ende galt, så forskellige som de er. Et opgør mellem dem resulterer, i at deres veje skilles. Margit gik til grunde. Hun tog hyre som kahytsjomfru, og havnede i et bordel i en Middelhavsby. Karen-Marie er mere heldig. Hun bliver samlet op af Banegårdsværnet på Hovedbanegården i København. De skaffer hende en plads som husassistent i Tårbæk. ”Lad os se” siger “Skipper” ”Ja, Egon (Poul Due) er født og opvokset i København under de værst tænkelige forhold. Faderen er voldelig og drukfældig, Moderen har arbejde på en fabrik. Egon har en budplads om eftermiddagen, og må aflevere, hvad han tjener til faderen”. Trods “Skippers” forsøg på at mildne det barske miljø og hjælpe Egon, kommer han alligevel ud i uføre og havner i en drengebande. Denne bande ledes af hans barndomsven Henry (Peer Guldbrandsen). Han lærer Egon alt det, hvad han ikke kunne i forvejen. Resultatet: Anbringelse under Børneforsorgen. “Skipper” fortæller videre: ”Han kommer på ungdomshjem, hvorfra han flygter under dramatiske omstændigheder. Men ved forstanderens velvilje, får han en læreplads som smed”. Her holder “Skipper” en kunstpause. ”Ser i kære forældre, disse to skæbner kunne være undgået, hvis I havde haft øje for, hvad der sker lige udenfor jeres gadedør. Alle de kranke skæbner, som vi møder hver dag og læser om i avisen – se det er vores alles ansvar”. ”Skipper’ fortsætter: ”Egon har udstået sin straf, og han forlod ungdomshjemmet som en dygtig smedesvend. Så begynder skæbnen på sin mest lunefulde måde, at gribe ind i de to unges liv. På en cykeltur punkterer Karen-Marie, og Egon kommer hende til hjælp. De to unge betror sig til hinanden. Det er ikke just de skønneste historier, de kan fortælle, men de finder melodien sammen. Han og hun har fundet det, som de hele deres liv har famlet efter. Kærlighed og gensidigt respekt”.

Bio Program