Paw

Et skib lægger til kaj i en dansk havneby. Styrmanden (Preben Neergaard) går i land. Med sig har han en 12 årig dreng. Han hedder Paw (Jimmy Sterman). Han skal bo hos sin faster Frk. Bo (Karen Lykkehus), hvis eneste ansvar til dato, kun har været en kanariefugl. Paw’s mor som var fra en af de vestindiske øer var død ved drengens fødsel, og nu havde han lige mistet sin danske far. Styrmanden havde lovet faderen, at han ville bringe Paw til Danmark, til hans søster. Frk. Bo bliver mildest talt overrasket over at drengen er farvet. For Paw er det nyfriserede samfund en kæmpe omvæltning i forhold til den store frie urskov. Han skal lære, at leve sammen med hvide børn, og de med ham, det skaber problemer i begge lejre. Paw bliver godt modtaget af skolelærer Jensen (Helge Kjærulff Schmidt), han gør alt for at Paw skal falde til i skolen, men uheldige bemærkninger, får ham til at flygte, ud i skoven hvor han kan føle sig fri. Her opdager han krybskytten Anders (Edvin Adolphson), han ser hvor denne gemmer sit gevær, Anders møder godsejeren (Asbjørn Andersen) der ærgrer sig over krybskyttens tilstedeværelse i hans skov, han ber’ Anders holde et vågent øje med skoven. Godsejerens skytte (Mogens Hermansen) mistænker Anders for, at være den omtalte krybskytte. En dag i slotsgården hvor de står og taler sammen, lyder der to skud fra skoven, det er Paw som har affyret Andersens gevær, for at hjælpe ham. Fasteren bliver syg, og hun dør, Paw står igen uden familie, der er vokset sig et varmt venskab mellem Paw og Anders, så efter begravelsen, hvor sognerådet drøfter anbringelse af Paw på et børnehjem, møder Anders op, og tilbyder at tage sig af drengen. Her er drengen kommet i sit rette element, de flakker om i skovene, og Paw afslører nogle særlige evner så Anders kan undgå godsejeren og hans skytte. Men Anders bliver afsløret, og Paw bliver sendt på børnehjem, han kan ikke forstå hvorfor han ikke må være hjemme hos Anders. Han flygter hjem til ham, men her venter politiet. Næste gang han flygter tyer han til en fredet ø, hvor hans eneste selskab er en ræveunge han har frelst. I landsbyen tror man at han har listet sig ombord på et skib som skulle til de vestindiske øer. Ved en andejagt hvor det nær var gået galt, opdager Anders, hvor Paw opholder sig, og finder ham højt til vejrs i et træ. Vil du blive deroppe i dit træ, spørger Anders, eller vil du komme ned og gi’ os en chance til.?

Bio Program