Karen, Maren og Mette

Den 4. Juli fejres Rebildfesten i Danmark, blandt deltagerne er Dansk Amerikaneren Andreas Andersen (Hans Kurt). Som fattig tjenestedreng tjente han på ’Hovgården’, men han stak af fordi den strenge gårdmandskone Martha Larsen (Inger Lassen) beskyldte ham for tyveri, som i virkeligheden var begået af hendes egen søn Henrik (Preben Lerdorff Rye). Andreas første tid i Amerika var ret omtumlet, indtil han fandt sit ståsted, og blev en velhavende farmer. Den uret som var blevet begået mod ham dengang nager ham til stadighed, så han vil benytte chancen nu han var i Danmark, for at gøre regnskabet op med folkene på ’Hovgården’. Et lyspunkt hunsker han dog, det var den kønne Karen Kruse (Lily Broberg) som dengang var ’Lillepige’ på gården. Hun havde altid et smil til over for ham. Drømmen om hende havde hjulpet ham over mange fortrædeligheder i det fremmede. Nu håber han at hun er fri, og vil blive hans kone og rejse med til Amerika. Hjemme på fødeegnen tager han ind på ’Vejbred Kro’ som ejes af gamle Lars Mogensen (Kai Holm). Fra skoletiden husker han den altid glade krodatter Maren (Birgit Møller-Petersen (Sadolin), som nu er blevet en køn ung pige, og helt upåvirket af livet på kroen. Hun fatter straks interesse for den flotte Dansk Amerikaner, og kan fortælle Andreas, at Karen ikke er gift. Hun driver et lille husmandssted, og af og til hjælper til på kroen, når der er travlt. Han får også at vide at Karen har en datter Mette (Mimi Heinrich) en sød ung pige som snart skal konfirmeres. Hvem der er far til Mette er forblevet en hemmelighed. Andres opsøger sin fordums gode veninde, men mødet bliver ikke så romantisk, som han havde håbet, årene har været hårde ved Karen. Men han vil alligevel gerne giftes med hende. Karen er trods alt Karen. Det varer ikke længe før Andreas bliver klar over, at det står dårligt til økonomisk på ’Hovgården’. Martha er blevet en svagelig gammel kone, og Henrik tilbringer det meste af sin tid på kroen, og førsømmer driften. Mikkel Stjert (Rasmus Christiansen) en af egnens mest udspekulerede handelsmænd, der væsenligt lever af at sælge ubrugelige biler, har regnet ud, at ’Hovgården’ snart kan erhverves billigt, og der kan tjenes mange penge ved at udstykke gårdens jorder til sommerhusbebyggelser. Han får kromanden og den rævesnu slagter Frydendal (Hans W. Petersen) med på planen. Imidlertid tager begivenhederne en hurtig og overraskende vending. Henrik kan ikke klare terminen, og det trækker op til tvangsaktion. Krokarlen Rasmus (Henry Lohmann) en spøjs fyr, kaldet ’Øjeblik Rasmus’ blander sig også i spillet. Til stor ærgrelse for kromanden og hans to kumpaner, ser det ud til at Henrik i sidste øjeblik har skaffet den fornødne kapital, så han kan ride stormen af. Da trekløveret nødig ser en god forretning går dem af hænde, forsøger de at bage nye rævekager. Karen griber resolut ind og forpurrer deres planer. Hun kan dog ikke forhindre at der bliver tvangsaktion. Men hvad hun ikke formår, det kan Andreas ordne ved hjælp af sit gode hjerte, og sin velspækkede tegnebog. Efter mange dramatiske forviklinger ender alt dog godt. Karen får en mand, Mette en far, og Andreas får en kone, selv om det er en anden, end han oprindelig havde tænkt

Bio Program