Brødrene på Uglegaarden

Det frodige Fyn med den skønne natur, hvor de levende hegn omkranser de bølgende kornmarker, ligger Uglegården. Det er den største, rigeste og smukkeste gård i sognet. Den ejes af Enken Dora (Astrid Villaume) og hendes tre voksne stedsønner Karl (Bertel Lauring), Viggo (Baard Owe) og Thomas (Erik Kühnau). De tre brødre hænger sammen som ærtehalm, og terroriserer egnes andre unge. Deres faste tilholdssted er landsbyens kro, hvor alle må finde sig i deres grovheder, ikke mindst servitricen Sara (Karen Wegener), der må stå model til deres grovkornede tilnærmelser. Landsbyens postbud (Helge Kjærulff Schmidt) er kroens daglige gæst. Han er en særegen person, fuld af sladder og viden om sine medmennesker, idet alle kort og breve, som ikke er forsvarligt lukket, bliver læst af ham. kromanden Anders (Kjeld Jacobsen) er ungkarl, fordi, som landposten siger: “han lider af ulykkelig kærlighed til enken Dora, derfor har han aldrig giftet sig”. Mosegården er en lille forfalden gård, hvis ejer gamle Christian Thorup (Einer Federspiel) er lænket til en rullestol, mens bedriften bliver passet ad en gammel særling Hans (Christian Arhoff), Husbestyreinden Katrine (Lily Heglund) og drengen Mikkel (Niels Hemmingsen). De tre brødre har fundet ud af, at der, under Mosegårdens magre jorder og høje skrænter, findes grus i store mængder. De øjner chancen for en stor fortjeneste ved at købe gården for en klatsum. En dag tropper de op for at lægge pres på gamle Thorup, men han vil ikke tale med dem, så Hans smider dem ud. Brødrene har tid til at vente. Gården er belånt til op over skorstenene og Thorups gæld er stor. I sin kvide sender han bud efter sin brodersøn Henrik (Ib Mossin). Da Henrik er kommet og fået snakket med sin Onkel, beslutter han sig for at blive og finde ud af, hvorfor brødrene fra Uglegården er så ivrige efter at erhverve sig Mosegården. Henriks ankomst er en streg i regningen for Brødrene. Viggo er småforelsket i købmandens Birthe (Anne Louise Lefevre). Købmanden øjner et godt parti for sin datter, så han tvinger hende til at modtage en invitation fra Viggo til at deltage i landsbyens fest. Her træffer hun Henrik. Sammen smutter de bort fra Viggo for at more sig på egen hånd. Viggo bliver rasende og det trækker op til ballade. Brødrene har slået sig sammen med købmand Jespersen (Gunnar Lemvigh), der har et stort økonomisk krav på Christian Thorup. Sammen beslutter de at kræve Mosegården på tvangsauktion, hvis ikke pengene bliver betalt straks. De fejrer på forhånd deres triumf, uden at vide, at købmandens Birthe har lyttet ved døren. Hun skynder sig over til Mosegården, hvor hun fortæller, hvad hun har hørt. Brødrenes grove opførsel overfor Dora bliver en dag for meget for hende. Hun henvender sig til sin gamle ven kromanden Anders for at bede om hans råd. Han giver hende et forslag der letter hende for alle bekymringer og samtidig, på en pæn måde, vil få de tre brødre til frivilligt at forlade gården. Store gravemaskiner ankommer til Mosegården og under Henriks ledelse begynder det store eventyr, der skal gøre Christian Thorup til en holden mand. Henrik starter samtidig sin drøm om en kyllingefårm. Købmanden, der ser hvordan brødrene bliver kørt ud af billedet, og hvordan tingene udvikler sig på Mosegården, skynder sig at sadle om og giver Henrik og Birthe sin velsignelse. En stille aften, på en lille bænk, sidder Henrik og Birthe og ser ud over terrænet. Henrik siger stille: “Hvor er det mærkeligt, at tænke på, at her har folk i mange år slidt for det daglige brød, uden at vide, at der under skrænterne gemte sig store værdier.

Bio Program