Kristinus Bergman

Det er en mørk regnvejrsaften i en lille provinsby, da en yngre mand (Ebbe Rode) henvender sig på et sagførerkontor for at købe den gamle bondegård “Sten”, der længe har været til salg, men nu er forpagtet af ægteparret Ulrik (Jakob Nielsen) og Maria Tange (Lily Weiding). Den fremmede modtages af den halte fuldmægtig Emanuel Volen (Olaf Ussing), overfor hvem han præsenterer sig som Kristinus Bergman og fortæller, at han har opholdt sig mange år i Canada og agter at købe gården for at drive rævefarm sammen med en ven. Volen fatter interesse for den fremmede, som på en mærkelig måde forekommer ham bekendt. Det tager ud til gården for nærmere at forhandle om sagen. Gården ligger ensomt mellem skoven og stranden, lige i nærheden af et fyr, hvis blændende lyskegler fejer hen over de forfaldne længer. Den har i sin tid været ejet af en mand ved navn Solli (Gunnar Lemvigh) og gemmer på dystre minder. Han drev den ved hjælp af plejebørn, sendt derud fra børneværnet eller af forældre, som ikke kunne eller ville have dem. Disse børn måtte arbejde som slaver. De sled fra morgen til aften, underkastet Sollis behandlig og ofte helt afskåret fra skolegang. Minderne fra fortiden bliver levende: Vi lærer nogle af Sollis plejebørn at kende, hører dem hviske sammen i angstfulde nætter på de skumle loftskamre, og forstår, hvordan de er blevet mærket for livet af den hårde barndom. Kristinus Bergman og hans ven Jakob (Preben Neergaard) slår sig ned på gården. Tilsyneladende begynder de en fredelig og arbejdsom tilværelse, men man aner noget mystisk, noget foruroligenden, noget farligt. Ved en genialt planlagt og dristigt gennemført forbrydelse, vil de to venner een gang for alle gøre sig fri af deres fortid, og pludselig dirrer handlingen af voldsom spænding. Politiet står over for et problem, som den erfarne kriminalassistent Stubdal får besvær med at klare. Samtidig følger vi de to mænds kærlighedshistore. Måske mislykkes deres planer, fordi kriminalassistent Stubdal (Angelo Bruun) trods alt er den klogeste, men de har hver for sig mødt den kvinde, der giver dem mod til at tage konsekvenserne – og håb om at finde vej til en lykkeligere fremtid.

Bio Program