Jens Langkniv

Jens Langkniv fra Fjends Herred hed oprindelig Jens Olesen. Han levede et omtumlet liv i evig konflikt med magthaverne. Han huserede også i skovene og i kalkminerne ved Daugbjerg i midtjylland. Det fortælles også at han var datidens Robin Hood og en rigtig kvindebedårer, der bl.a. havde en hed kærlighedsaffære med præstekonen fra Vridsted og den gale ridefogeds kønne datter Laura, som han dog svigtede.

Bio Program