Bag de røde porte

Bag de røde porte i Klampenborg breder Dyrhaven sig i al sin frodige vælde gamle egetræer og lysegrønne bøge, et yndet udflugtsted som benyttes flittigt hver sommer. Her i denne frodighed har Dyrhavsbakken til huse. Hvert år slår den sine porte op med professor Larbardi (Ib Schønberg) hvis borgelige navn er Baldersen, i en Tribini-inspireret figur, med taskenspillerkunst og korttryllerier. Han står i spidsen for sangerindepavillonen Sans Souci, hvor også hans datter Gulnare (Lily Broberg) synger, sammen med Rosa Olsen (Erika Voigt) og Olivia Hansen (Ellen Jansø). Carlo Petersen (Preben Lerdorff Rye) en mand der ser stort på hvordan man tjener sine penge, ejer og driver Bakkens “Dødsdrom”. Han gør stormkur til Gulnare der har en drøm om en dag at stå på de skrå brædder. Carlo lader hende vide at han har visse forbindelser som kan hjælpe hende frem, men Gulnare tror ikke rigtigt på ham. En dårlige sæson med regn og slud har slået bunden ud af Labardis økonomi. Gulnare er på travetur i skoven, da hendes hund skræmmer en rytterske, Jenny Holst’s (Grethe Holmer), hest. Hun bliver kastet af hesten og Gulnare hjælper hende. Senere genkender Gulnare et billede af Jenny i et blad, og viser det til sin far. Han fortæller hende, at Jenny er hendes søster, der blev bortadopteret som ganske spæd, for da hans kone døde stod han alene med to små piger, så han bortadopterede Jenny til en fin familie, fordi han ønskede at een af hans døtre skulle have en god uddannelse og lære god opførsel. Han havde fulgt hende på afstand hele livet og vidste at hun havde studeret jura og nu var ansat på højesteretssagfører Otto Wilmers (Asbjørn Andersens) kontor. Han havde troligt betalt til hendes underhold og uddannelse. Da Labardi modtager et brev om opsigelse fra sagfører Otto Wilmer, beslutter Gulnare at opsøge sagføreren for at bede om henstand. Her møder hun Jenny, som er meget afvisende og kølig, Hun fortæller Gulnare, at hun intet kan gøre for at hjælpe. Gulnare taber besindelsen og fortæller Jenny, hvem hun i virkeligheden er. Otto Wilmers søn Ole (Louis Miehe-Renard) læser til jurist, men han passer ikke sine studier til faderens store ærgelse, Ole er mere interesseret i motorsport, og faderen eksploderer i raseri da Ole præsenterer ham for en mortorcykel han har købt. Jenny sværmer for Ole og tager ham tit i forsvar overfor faderen, og det gør Wilmers eksentriske søster Florentine (Ellen Gottschalch) også. Ole bliver uvenner med sin far først over motorcyklen senere da han beskyldes for at have tage penge i faderens tegnebog, samtidig kommer der en kurre på tråden mellem ham og Jenny. Han beslutte sig til at vise sin familie og Jenny at han kan klare sig selv, og tager et job som kører i Carlos “Dødsdrom”. Ole falder hurtigt til i det for ham helt fremmede milijø, og bliver Gulnares gode ven, dette venskab tolker Gulnare helt forkert. Nu tager handlingen fart den fine verden og bakkefolket konfronteres, kærlighed, skinsyge og skurkestreger kommer op til overfladen, men Ole kører ufortødent vidre i sin “Dødsdrom” indtil en katastrofe indtræffer. Men alt kommer tilsidst på den rette hylde, selvom der er et enkelt hjerte der bløder.

Bio Program