Soldaterkammerater på efterårsmanøvre

Efter en tid som civilist, genindkaldes drengene til efterårsmanøvre, det er med blandede følelser, at de modtager denne, de har efter deres tid som soldater i Gaza holdt forbindelse med hinanden. Så de bliver enige om, at holde en rigtig abefest dagen før de skal mødes på kasernen. Knud (Louis Miehe Renard) har som sædvanlig svært ved, at forholde sig til det svage køn, han er helt fortabt ved synet af sin yndige kollega Birthe (Anne Werner Thomsen). I forsamlingshuset hvor festen holdes, holder samtidig Dr. Salem (Mogens Brandt) og hans assistent Ruth (Jytte Abildstrøm) en seance, et rigtig svindlerpar. Holger (Klaus Pagh) leder efter sin mor Fru. generaldirektør Schwanenkopf (Sigrid Horne Rasmussen), men hun er gået forkert, hun havner hos svindleren Dr. Salem og hans assistent. Det er 5 meget trætte soldaterkammerater der møder på kasernen næste dag, meget lidt oplagte til soldaterlivet. Så dukker “Kanibalen” oversergent Vældegård (Carl Ottosen) op, og med sit letfattelige sprog fortæller han dem, hvad han synes de ligner. Et sammenstød med sergent Viggo (Svend Johansen) og løjtnant Ras (Ebbe Langberg) får dem til, at mande sig op “nu er de kommet hjem igen”. Dagene går slag i slag, man forbereder sig til den store efterårsmanøvre, som skal være finalen på genindkaldelsen. En overbasse som tyranniserer hele kasernen bliver sat på plads af drengene, med hjælp fra Ras. På manøvredagen bliver drengene sendt på patrulje bag fjendens linier, med Ras som patruljeleder og Vældegård som næstkommanderende, efter mange strabadser forenes patruljen igen på Fru Schwanenkopf’s lystgård, her huserer svindlerparret Salem, som er godt igang med at franarre fruen hendes penge, men Ras afslører svindlen. En vigtig meddelelse opsnappes, og skal omgående til hovedkvarteret, men pludselig bryder helvede løs, himlen opflammes i et lyshav, er det fjenden der indleder et angreb.?

Bio Program