Der brænder en ild

En kold regnvejrsaften standser en bil udenfor en hyggelig landsbykro. Det er stedets Doktor (Palle Huld), der skal have tanket Benzin. Kroens ejerinde Marie (Bodil Udsen) kommer løbende for at betjene ham og samtidig får de en lille sludder. Hun fortæller ham, at hendes bror Martin (Poul Reichhardt) snart kommer hjem fra Grønland, at hendes søn Henrik (Ib Mossin) nu er udlært mekaniker og at Ole (Peter Malberg) og Nik (Christian Arhoff) sidder inde i krostuen, som sædvanligt skændes de om verdenssituationen. Til gængæld får hun at vide, at gamle Nisted (Ejnar Federspiel) ligger alvorligt syg. Han er en pestilens for sine omgivelser. Han mistænker alt og alle for at prøve på at tage livet af ham. Det ville være en lettelse for alle, hvis han døde. Hans afdøde kones søn Just Hovmann (William Rosenberg) er gift med Martha (Astrid Villaume). Sammen har de datteren Inge (Puk Schaufuus). De har bestyret gården siden han gik på aftægt. Gamle Nisteds søn, af første ægteskab, Bent Nisted (Jørn Jeppesen), sidder som ejer af Riisgården, og hans kone Abelone (Marie Brink) vil have fingre i Lunehøj, når den gamle dør. De har et pantebrev på 40.000 kr. i gården og de vil forlange tvangsaktion, hvis ikke Just kan betale. Alt imens dette foregår, vender Martin hjem efter 9 år dels i Grønland og dels i Canada. Martin har planer om at starte en maskinstation for sine opsparede penge. Denne hjemkomst vakte den jalousi til live, som Just altid havde følt overfor Martin. Han vidste, at Martha, før Martin rejste, var forelsket i ham, og nu blev han bange for, at disse følelser atter skulle blusse op. Martins søster Marie, fortæller ham hvor skidt det står til på Lunehøj. Og da gamle Nisted dør og hans arving, sønnen Bent, forlanger pantebrevet, som han har i Lunehøj, udbetalt, er det en katastrofe for Just. Han kan ikke skaffe de mange penge. Bent påstår endvidere, at den gamle har efterladt nogle værdipapirer, som på mystisk vis er forsvundet. Mistanken samledes om Just. Martha stod trofast ved sin mands side i disse tunge dage. Havde hendes hjerte banket lidt hurtigere, da hun genså Martin, var det intet mod, hvad det gjorde nu. Hun indså, at hendes plads var hos sin mand. Efter begravelsen af gamle Nisted samledes de alle på Lunehøj. Bent efterlyste sin fars mappe, hvori han gemte sit testamente og værdipapirer, men de kunne ikke finde den. Abelone vil have den gamles møbler, for de kan jo laves om til penge. De to brødre Ole og Nicolai, som ejer et sadelmagerværksted, skal fikse en gammel sofa op for Abelone. Pantebrevet på de 40.000 kr. bliver opsagt, men Just og Martha har ingen mulighed for at skaffe de mange penge. Da Just modtager brevet, tager han over på Riisgården for, at overtale Bent til at udsætte udpantningen, men det er forgæves. Det så ud som om skæbnen havde knyttet en uopløselig knude. Men ved hjælp af Ole og Nik og deres hittepåsomhed, samt Martins vilje til at hjælpe, ordnede alt sig til det bedste for alle.

Bio Program