Dr. Glas

Doktor Glas (Per Oscarsson) myrder den skinhellige pastor Gregorius (Ulf Palme). Den udadtil så fromme præst har voldtaget sin meget yngre kone Helga (Lone Hertz). Doktor Glas er betaget af fru Gregorius, der minder ham om hans ungdoms elskede, den tidligt afdøde Anita (Helle Hertz). Han ved dog, at Helga har en jævnaldrende elsker (Lars Lunøe), og han har således ikke selv noget at vinde ved mordet.

Bio Program