Rami og Julie

Socialrealistisk drama, hvor Taastrups betonslum danner baggrund for en kærlighedshistorie mellem en ung indvandrer fra Mellemøsten og en dansk pige. Kærligheden umuliggøres af holdningen hos begge parters familier og hos omgivelserne i det hele taget, herunder en racistisk ungdomsbande. (Kilde: SDF).