Tordenskjold gaar i land

Den Store Nordiske krig er i fuld gang og de danske og norske har med stigende undren og begejstring hørt om en række sejrrige og dristige bedrifter der øves af en purung fregatkommandant og kaptajnløjtnant Peter Wessel (Hans Kurt)(han får senere navnet Tordenskjold). I filmen møder vi den kække søhelt, da han sejler hjem til København med fregatten Løvendals galej, som er stærkt molesteret efter hårde træfninger fra fjenden. I København indlogerer Peter Wessel sig hos den brave parykmager Kresten Thøgersen (Rasmus Christiansen), der har to børn. Den purunge Kristine (Ingeborg Brams) og drengen Lars (Benny Fagerlund). Kristine bliver straks forelsket i søhelten og Lars drømmer om at komme med ham. Peter Wessel regner med, at han atter kan stikke til søs om et par uger, hvis han ikke får vrøvl med “de støvede parykker” i Admiralitetet. Det er ikke uden grund, at han nærer frygt herfor. Ved et selskab hos Kaptajnløjtnant Grev Adrian von Schulenburg (Angelo Bruun), hvor dennes svigerfar Søfiskal Joachim von Conradi (Ejner Federspiel) og andre af Admiralitetets høje herrer er gæster, mærkes den fjendtlige stemning mod Peter Wessel og man drøfter endda at rejse anklage imod ham, fordi man mener, at han har handlet i modstrid med søkrigsreglerne og indladt i kamp mod en overlegen fjende. Efterretningen om søheltens hjemkomst vækker også røre mellem byens damer. Gren Adrian von Schulenburgs smukke hustru Elsebeth (Karin Nellemose) elsker oprigtigt sin mand, men hun er opfyldt af bitterhed, fordi han har ladet sig forbigå af Peter Wessel, der i særlig grad nyder Kongens gunst. Den som hun mente bekom dem. Elsebeths syerske den livsglade Oline Marensdatter (Lis Smed) fortæller hende en dag om sine muntre oplevelser i værtshuset Paradiset, hvor borgere og søfolk søger morskab. I et øjebliks lune får grevinden det kåde indfald at gå derhen med Oline. Det sker en aften, da hendes mand er ude. I Paradiset møder hun Peter Wessel, som hun aldrig har set. Han bliver stærkt interesseret i Elsebeth, der udgiver sig for at være kammerpige. Da det trækker op til slagsmål, ser hun sit snit til at forsvinde sammen med Oline. Grevindens romantiske møde med søhelten bliver indledningen til en række lystige og dramatiske hændelser. Han er for alvor blevet forelsket i hende og hun er fortryllet af hans mandighed og viljestyrke, selvom hun hemmeligt intrigerer mod ham. Hun udtænker en plan, der kan skabe grundlag for en anklage mod Peter Wessel. Omsider opdager han, hvem hun er og hun genser ham uventet ved et hofbal, hvorfra han bortfører hende, for derpå ridderligt at lade hende gå. Elsebeth forstår, at hans eneste og virkelige elskede er søen og kampen derude. Søkrigsretten frikender ham og snart efter sejler Peter Wessel atter ud for at kæmpe for sit land og sin konge.

Bio Program