Trællenes oprør

Første episode foregår i Norrköping 1349-50, hvor pestepedemien den sorte død er på vej. Den 12-årige pige Gerd bliver mod sin vilje gift med 16-årige Henrik, der er besat af den katolske kirkes opfattelse af, at kvinder er årsag til synd. Da Henrik rammes af pesten, flygter hun fra byen sammen med barndomsvennen Martin. Anden episode foregår i 1450 og skildrer 14-årig Bengts oplevelser under bondeopstanden. Bengt bliver fanget på fogedens borg Ringstaholm, der omringes af en bondehær under ledelse af Engelbreckt Engelbretson. Det eneder dog med at han giver frit leje til den tyske foged. Bønderne føler sig forbitrede og svigtet. Tredie episode foregår i 1542, hvor Kong Gustav Vasa har fundet det praktisk at udskifte den katolske tro med Luthers lære. Ketil, datter af en bøddel som også driver en slags nødherberg for samfundets udskudte, dræber en brutal ridefoged og slutter sig derpå til bondeopstanden, som imidlertid knuses med hår hånd af kongens tropper.

Bio Program