Pigen og drømmeslottet

Som 8-årig har Tine Simonsen (Lisbeth Dahl) været feriebarn hos Rigmor Vollesen (Karen Lykkehus), også kaldet Tante Volle. Nu vender hun som voksen tilbage, for at være den gamle dame til hjælp. Siden hun første gang hun så slottet Rønnekilde, som er nabo til Tante Volle, har Tine haft romantiske drømme om at bo der. Samtidig i København har Bruno Børgesen (Joen Bille), som også har været feriebarn hos tante Volle, møde med nogle forbryderiske skumle personer, som ønsker at benytte Rønnekilde til deres lyssky forretninger, hvilket de mener, at Bruno kan formidle gennem Tante Volle. Bruno har mistanke om, at hun er i besiddelse af nogle værdipapirer, der vedrører slottet, Under et besøg hos Tante Volle prøver han at overtale hende til at give ham værdipapirerne. Volle bliver meget oprevet over Brunos opførsel. Hun bliver pludselig meget dårlig, og da hun ikke har telefon, løber Tine op til slottet for at ringe efter lægen. Her møder hun slottets unge ejer Karsten Holgersen (Lars Høy). Han er et meget tungsindig ungt menneske, som sørger over sin forlovedes Sonja (Anette Knudsen) død. Hun druknede i fjorden dagen før de skulle giftes. Tine stifter bekendtskab med den elskelige Berthe (Lily Broberg), som fører hus på Rønnekilde. Bruno overraskes af Tine, da han begår indbrud hos Tante Volle. Tine fortæller ham, at Volle er kommet på sygehuset. Berthe og Stub (Karl Stegger) beslutter, at Tine skal flytte ind på Rønnekilde. Hun bliver lykkelig. Hendes drøm er gået i opfyldelse. På sygehuset dikterer Tante Volle sit testamente til advokat Sandhøje (John Larsen). Tine er enearving. Tine kommer på sygehuset for at besøge Volle, men hun er død. Fortvivlet søger hun trøst hos Berthe. Tines ophold på slottet liver vældigt op på Karsten og der opstår en gensidig sympati mellem dem. Karsten fortæller om sin fars fejlslagne projekter, som er skyld i Rønnekildes dårlige økonomi, og truslen om konkurs. Bruno og Sonja var gamle bekendte, og han udgir’ sig for at være hendes fætter. Han fortæller Karsten, at hun lever og kommer tilbage til ham. Ved forlovelsesfesten er Tine rejst og Karsten indser, at det er hende han elsker – ikke Sonja. Bruno overtaler Sonja til at udgive sig for at være Tine og advokaten overlader alle aktiver til hende samt et større kontant beløb. På slottet modtager man et brev fra advokaten om at fraflytte Rønnekilde. Forbryderne er rykket ind, og da Tine vender tilbage bliver hun ansat som stuepige. Advokaten mangler at afslutte sagen og ringer til slottet og får fat i Tine. Da hun senere dukker op på hans kontor alarmerer han politiet, for den unge pige er ikke den Tine, som han talte med første gang. Kan politiet opklare denne spegede affære. ? Og kan Rønnekilde reddes økonomisk. ?

Bio Program