5 Raske Piger

De fem søstre Annie, Karin, Grace, Irene og Maud er født og opvokset i Amerika, men deres moder, som nu er død, var dansk. Da hun i sin tid rejste bort med en musiker og giftede sig med ham, betragtede familien – en af landets mest ansete godsejerslægter – det som en skandale. Moderen har bedt døtrene om at opsøge broderen på godset i Danmark, og snart kommer den helt store invasion af piger.

Bio Program