Himlen er blå

Filmen er en episodefilm, der består af 10 handlingsforløb, der igen er bundet sammen til flere mindre. Handlingen lader sig derfor ikke referere som andre spillefilm. Den må opfattes som et musikstykke, ganske vist med mange flere “satser” end man normalt kender i musikken, men med et hovedtema, hvortil der knytter sig en masse sidemotiver, der alle indgår i en sammenhængende helhed.

Bio Program