Sømand i Knibe

Den 25 mands store besætning på en Motortorpedobåd, som i fagsproget kaldes MTB, har trange kår hvad plads angår. De kommer tæt ind på livet af hinanden fordi pladsen er så lille, for selvom der holdes justits er sproget mandskabet og officerene imellem til tider noget bramfrit. Chefen Kaptajnløjtnant Poul Adam er lidt af en karriererfræser, han har det meget svært med sig selv, Han er dygtig og stilfuld, men stiv og kedelig, og pligtopfyldende. Han er ikke just elsket af sit mandskab. Alle ombord glæder sig. Da MTB-eskadren efter en hård øvelse skal på besøg i en lille havneby i provinsen. Næppe er der lagt til Kaj, før alle styrter ud til byens glæder. Undtagen Poul Adam, der kun tvunget går til selskab hos en tidligere søofficer nu den velhavende fabrikant Frants Thygesen (Hans Kurt). Dette selskab bliver Adams skæbne, for her træffer han frabrikantens søde unge datter Eva (Ghita Nørby), og hun giver ham noget at tænke over. Under en dans med Admiralen (Lau Lauritsen) laver Eva en aftale med ham om, at prøve at få sat fut i ’Træmanden’ Adam, hvilket der lykkedes ganske godt. Den næste dag kommer Eva på besøg i skibet hos Adam, nu da han er ædru, er hans generthed overfor piger vendt tilbage, men heldigvis bliver slået alarm , og skibene må stå til søs. Adam trækker et lettelses suk, men ikke alle gasterne er lige så glad som han over afbrydelsen af deres landlov. Poul Adam er ved at blive sig selv, da man igen vugger på bølgen den blå. Men pludselig dukker den kønne Eva op på komandobroen. Hun havde gemt sig ombord for rigtig, at bringe den stive Adam i vanskeligheder. Og det kommer han. Først prøver Adam at gemme Eva i Chefkahytten, men tingene tager magten fra ham, da skibet under øvelsen løber på grund. Og helt galt bliver det da Admiralen forlanger at komme ombord på Adams MTB for at blive sejlet i land. Vil Admiralen opdage, at Adam har en pige ombord. Hvis – kan det koste Adam hans stilling. Men så viser sammenholdet sig, besætningen går i aqktion for at klarer skærene for deres Chef. Orlogdgasterne har nemlig i mellemtiden opdaget, at Adam i grunden var en brav fyr.

Bio Program
Biograf Pressemeddelse