Søskende (Dommeren)

Tre søskende – den ældste Arthur Olden (Bendt Rothe), er en stræbsom og dygtig politiadvokat. Den næstældste Irene (Birgitte Federspiel) er gift med en forretningsmand, hvis handelsmæssige aktivitet under krigen og det har sat ham i et modsætningsforhold til Irenes familie – og endelig den yngste, Michael (Preben Lerdorff Rye), der som ung var med til at sejle konvojerne over Atlanterhavet. De er alle børn af Dommer Olden (Gunnar Lauring). De tre søskende bliver indkaldt til faderens dødsleje. De haster alle 3 til byen, hvor han bor. Mens de sidder omkring faderens seng, mærker de et voksende søskendefællesskab. De fortæller hinanden, hvad de har oplevet i den sidste tid, og beslutter i de sidste minutter af faderens liv, at de vil opgive deres tidligere liv og flytte sammen i dommerboligen. Pludselig lykkes deres far at gå ned ad trappen oppefra. Han kalder på dem og taler til dem, som om de alle er tilbage i tiden, hvor han var en streng far, men at hans hårdhed i virkeligheden har drejet sig om at gøre dem modstandsdygtige i tilværelsen – han har altid elsket dem. Han dør og drømmen om bofællesskabet brister, da telefonen ringer og Arthur får at vide, at han er udnævnt til statsadvokat. Irene vælger også at vende tilbage til sin unge elsker og hun forlader huset. Michael er nu alene tilbage i huset sammen med den sygeplejerske (Vigga Bro), der har passet faderen. De er tiltrukket af hinanden, men Michael besinder sig. Han kender sine egne begrænsninger og vælger at forlade huset og igen begive sig ud i tilværelsen.

Bio Program