Flintesønnerne

Den gamle stædige Kresten Flint (Valdemar Skjerring) lever helt afsondret, og betragtes nærmest som en særling af den omkringboende befolkning. Der synes at hvile en hemmelig forbandelse over ’Flintegården’ siden Krestens bror omkom ved en gådefuld ulykke. Alle på egnen ved, at Krestens datter Else (Tove Maës) ikke er helt normal. En dag kommer en ung landmand Jesper Poulsen (Poul Reichhardt) op på ’Flintegården’ for at fri til Else. Han har taget denne beslutning i trods og vrede over, at Anna (Astrid Villaume) den pige han elskede, har giftet sig med en rig gårdejer på egnen. Men Jesper kommer med en ærlig vilje til at være god mod Else og bringe den store gård, der er blevet slemt forfalden, på fode igen. Kresten Flint møder ham med den største mistro, men da Else vil have ham, og hun altid får sin vilje, kommer der et bryllup istand. Den følgende tid bliver ikke let for Jesper, Kresten holder ham udenfor alle beslutninger vedrørende gårdens drift, og Elses syge sind gør livet uudholdeligt for ham. En god støtte har Jesper dog i faster Jane (Agnes Phister-Andersen) Krestens ældre søster. Hun er den eneste, der tør sige ham imod. Jesper søger ofte med til sine gamle venner Mikkel (Peter Malberg) og Grete (Helga Frier), som er et gemytlig husmandspar, der har kendt ham fra han var en lille forældreløs dreng og de har fulgt hans liv og færden. Tiden går Jespers samliv med Else er ikke let, men da hun bliver gravid, bliver det helt galt. Else føder tvillinger men hun dør selv i barselseng og i dyb sorg herover, tager Kresten sit eget liv. Jesper og faster Jane er nu alene med de to små drenge Viggo (Ib Mossin), en lyshåret og glad dreng, mens Martin (Ebbe Langberg), der har arvet sin moders røde hår og noget af hendes tungsind, har det vanskeligt med sig selv og sine omgivelser. Men også Mikkel og Gretes datter Marie, der bor inde i byen, har fået et barn. En lille pige, Karen (Hanne Winther-Jørgensen). Da Marie ikke er gift, beder hun sine forældre om at tage sig af den lille pige. Mikkel protesterer på det voldsomste, men Grete bruger en snedig list for at overtale ham. Og da først den lille pige er i Mikkels stuer, bliver han naturligvis den stolteste af alle bedsteforældre. Viggo og Martin er uadskillelige trods deres forskellige mentalitet. De elsker hinanden og vokser op på ’Flintegården’ i et hjertelig kammeratskab med deres far. Jesper er blevet en velhavende mand; Gamle Mikkel har nemlig fundet kugleflint på hans jord og i løbet af få år har han fået etableret en stor virksomhed med eksport af kugleflint til udlandet og det hjemlige marked. Mikkels barnebarn Karen er nu en køn ung pige, og Grete får faster Jane til at tage hende op på ’Flintegården’ for at lære husholdning. Martin og Viggo er nu 19 år, og de skal for første gang i deres liv skilles. Martin er blevet indkaldt til marinen, mens Viggo er blevet fritaget for militærtjeneste. Inden Martin drager afsted, frier han til Karen og beder hende at vente på sig. Overrumplet siger hun ja, men som tiden går, bliver hun klar over, at det er den glade sorgløse Viggo hun i virkeligheden elsker. De to unge drages mere og mere mod hinanden, mens deres samvittighedsnag overfor Martin vokser. En dag kommer Martin uventet hjem på orlov. Han ser Viggo og Karen stå sammen i en øm omfavnelse og forstår lige pludseligt det hele. Lammet over broderens forræderi søger han ned til stranden – det samme sted hvor Kresten Flint tog sit liv – og som han, går han langs brændingen og overvældes af et ubændigt raseri. Han sniger sig ind til Viggo i nattens mulm og mørke, og det kommer til en kamp på liv og død mellem brødrene. Jesper bliver hidkaldt af larmen og når lige at gribe ind, inden det er for sent. Efter et langt sygeleje bliver Martin atter helt sig selv, og ved sin kloge faders bistand kan han nu – uden nag – række sin broder hånden, i sikker forvisning om, at de trods alt hører sammen i tykt og tyndt.

Bio Program