Piger i trøjen 2

På den danske ambassade i FN s hovedkvarter i Bruxelles, arbejder ambassaderåd Hermann Clausen (Klaus Pagh), han tager hjem til Danmark hver weekend, til sin søde kone Merete Clausen (Berit Kvorning), Hermann er en selvoptagen mandschauvinistisk ægtemand, der ingen hensyn tager til sin kone. Merete har netop afsluttet en militær uddannelse som løjtnant, uden at han ved noget om det. Hun er den første kvinde, der er blevet uddannet på hærens officerskole, pressen har opsnuset dette, og vejre en god historie, men Merete snører dem. Merete får en kommando på en Nordsjællandsk kaserne, over et hold kvindelige konstabler. Journalisterne (Lotte Tarp og Lise Schrøder) har opsporet Merete, og i messen ser de deres snit til at få anbragt en kuglepen, som fungerer som radiosender, hos seniorsergent Vasby (Dirch Passer), han overhører en mystisk telefonsamtale mellem Merete og Hermann, og tror at hun er spion. Forsvarsministeren laver en ny lov om genindkaldelse, og her ryger Hermann med, omstændighederne gør, at han skal møde på den kaserne, hvor Merete er tjenestegørende, dette skaber nogle ret komplicerede problemer. På en øvelse konfronteres Merete og Hermann, og Hermann ryger i kvarterarrest, samtidig antræffes en mystisk mandsperson på hærens øvelsesområde, han arresteres, og sættes i samme celle som Hermann. Kasernekommandant Major Basse (Karl Stegger) kommer i en slem kattepine, da han opdager hvem hans arrestanter er – hvordan klarer han sig ud af den klemme.?

Bio Program