Kampen mod uretten

Socialismen er ved at tage form i Danmark, til stor fortrydelse for det bedre borgerskab. Ved et tilfælde træffer Peter Sabroe (Mogens Wieth) Thyra Møller (Karin Nellemose). Sabroe er i byen, for at tale ved Socialdemokratiets møde. Thyra og Sabroe forelsker sig i hinanden ved det allerførste møde. Thyra’s far kancelliråd Møller (Albert Luther), billiger ikke datterens omgang med denne socialist. Han har læst, at Sabroe, i Randers, ved et møde, udbragte en skål for Republikken Danmark. Sabroe’s idealisme er stor. Intet middel skyer han for at nå sit mål. Han er en stor og varm fortaler for de underkuede i samfundet, især står børnene hans hjerte nær. Sabroe arbejder som journalist ved avisen Socialdemokraten. Hans redaktør kan ikke lide hans frembrusen, så det meste af, hvad Sabroe skriver, ender i papirkurven. Bl.a. en artikel om soldaterplageren: En Kaptajn, som er en pestilens for rekrutterne, hvilket også koster en soldat livet. Kaptajnen skete der intet. Mødet mellem Sabroe og Thyra’s far, hvor to forskellige meninger tørner sammen, ender med, at Sabroe aftvinges stor respekt fra sin kommende svigerfar. Sabroe skal til København, til møde i Rigsdagen. En henvendelse, fra en kvinde, får ham til at aflyse turen. Igen er det et barn, som har lidt overlast. Han træffer forvalteren (Sigurd Langberg) fra Karensminde, som truer med magtanvendelse, hvis Sabroe ikke forføjer sig. Drengen Søren opholder sig på gården. Han har fået bank, og er faldet over et plovjern, så han har et stort gabende sår på benet. Sabroe tager barnet med sig, da han går. På en opdragelsesanstalt for drenge, som ligger i nærheden, regerer den kristne, tyranniske forstander (Ib Schønberg) med hård hånd. Sabroe har talt med flere af drengene, som har berettet overfor ham, om de uhyggelige forhold, de lever under. Sabroe lover drengene, at han vil gøre alt, hvad der står i hans magt, for at få forstanderen fjernet. Sabroe skaffer sig mange modstandere, også indenfor sit eget parti, og flere borgerlige politikere vil direkte gøre det helvede hedt for ham. Niels (Louis Miehe-Renard), en af drengene, er stukket af fra drengehjemmet, men hans frihed bliver kort. Han bringes tilbage samme dag, som Sabroe har besluttet, at besøge hjemmet. Hansen (Preben Lerdorff Rye), opsynsmand på hjemmet, overtager Niels fra Politiet. Sabroe foreholder forstanderen, hvad han ved om forholdene. Forstanderen gør Sabroe opmærksom på, at det er vanskelige drenge. Det kræver en streng opdragelse, hvis man skal redde dem. Niels bliver afstraffet, og til skræk og advarsel skal alle drengene overvære, at han bliver pryglet, til han falder bevidstløs om, med en sønderflænget ryg. Anna (Lily Broberg), ung pige i huset hos Sabroe, kommer fra et pigehjem. Hun er kleptoman, hun kan ikke styre sin sygdom. Sabroe giver hende en sidste advarsel. Hvis hun ikke holder sig i skindet, bliver hun sendt tilbage, får hun at vide. Sabroe bliver anklaget for barnerov. Han har taget sig af bagermester Eriksen’s lille pige, som er blevet gennembanket. Lægen har undersøgt hende, og meddeler, at hun er misrøgtet. Ved Politiets hjælp får Eriksen udleveret sin datter. Sabroe modtager en stævning for injurier. Med den følger der en stor bøde, eller fængsel i mange måneder. Sabroe har danmarksrekord i bøder for forskellige forseelser. Derfor har en kreds af mennesker landet over lavet en indsamling,så han uforstyrret kan fortsætte sit virke. Ved Bramminge i Vestjylland sker der en stor togkatastrofe, som koster mange menneskeliv, deri blandt Sabroes, og en chokbølge går gennem Danmark. Landet har mistet en fortaler for de små, de underkuede og oversete i samfundet.

Bio Program