Forellen

Handlingen foregår i København. Fru Clara (Bodil Ipsen) har i næsten 25 år været gift med Carl Møller (Emanuel Gregers), der er fuldmægtig i en bank. Ægteskabet har efter hendes mening måske ikke været særlig lykkeligt, fordi mandens beskedne indtægter har tvunget dem til at give afkald på mange af livets goder, samtidig med at de overfor deres omgangskreds har måttet bevare skinnet. Datteren Gerda (Grethe Holmer) er solen i deres tilværelse. Det er deres stolthed, at hun har taget studentereksamen, og hun er nu ansat i et fotografisk atelier. For fru Clara er det meget magtpåliggende at få datteren godt gift. Selvom hun i sin tid giftede sig med Carl, for hun elskede ham, så har hun erfaret, at kærlighed ikke er nok, men at lykken er tilbøjelig til at flygte, når kreditorerne banker på døren. På et bal i studenterforeningen har Gerda stiftet bekendtskab med Jørgen (Kai Wilton), søn af højesteretssagfører Harboe-Hansen (Sigurd Langberg). Clara ved, at højesteretssagføreren er meget velhavende, og for datterens skyld beslutter hun at gøre alt for at få hende ind i den fine familie. Det lykkes hende af få overtalt sin mand til at leje en bungalow i Kildekrog, hvor Harbo-Hansens har en sommervilla. Carl er ikke meget for at ofre så mange penge. De har slet ikke råd til en sådan ekstravagance, men Clara sætter som sædvanlig sin vilje igennem. I Kildekrog opnår de, ved Fru Claras snedige intriger, at komme til at stå på fortrolig fod med højesteretssagføreren og hans familie. Gerda træffer imidlertid den unge gartner Erling Steenberg (Carl Heger), der helt erobrer hendes hjerte, men Clara mener ikke det betyder noget. Det glæder hende at Jørgen tilsyneladende er forelsket i Gerda, og de 1500 kroner, som Carl har måttet punge ud med, ser ud til at være godt anbragt. Endelig er dagen kommet, da Gerdas fremtid er sikret, idet der skal være stor forlovelsesmiddag hos Harbo-Hansens. Men netop den aften, da Clara er ved at klæde om til middagen, slår lynet ned. Hendes mand kommer fortvivlet hjem og betror hende, at han har taget 4000 kr af kassen. Næste dag skal der være revision, og hvis han ikke skaffer pengene, vil alt blive opdaget, og han må i fængsel. Han forklarer, at han har regnet med at blive kontorchef, og at han tog beløbet som forskud på gagen. Nu har han selv forsøgt at skaffe pengene, og trygler sin kone om hjælp. Hun har et kostbart smykke, som hun har arvet fra sin mor, og måske kan hun sælge det. Fru Clara er bestyrtet. Hele hendes lille verden synker i grus, men hun lover sin mand, at hun vil forsøge at redde ham. Over for Gerda foregiver hun at være blevet dårlig, og Carl og datteren må gå alene til middagen Harboe-Hansen, hvor dennes familie og nærmeste venner er samlet. Nu gælder for Gerda at skaffe de 4000 kr. Smykket ejer hun ikke mere. Det har hun for længst pantsat, for at skaffe tøj til Gerda. Hun har 4 gode venner, med hvem hun i gamle dage har spillet sammen med i en kvintet og vennerne, der alle var forelsket i hende, kaldte hende dengang Forellen, fordi hun smuttede fra dem, og giftede sig med en mand uden for deres kreds. Efter de mange års forløb genser hun dem alle fire: Konrad (Ejner Federspiel), Emanuel (Aage Fønss), Holger (Bjarne Forchammer) og Philip (Elith Pio). På samme tid brillerer Carl som selskabsmand ved middagen. Han holder tale, hvor han gør lykke ved at fortælle muntre episoder fra Kildekrog, men efterhånden som aftenen skrider frem, venter han med stigende nervøsitet på, at Clara skal ringe. Får han ikke de penge, bliver han næste dag afsløret som bedrager. Gerda har det heller ikke godt. Hun tænker hele tiden på Erling. Imidlertid går Clara den tunge vej fra den ene af sin ungdomsvenner til den anden og trygler om hjælp. Vil hun møde venlighed og forståelse, så hun kan frelse sit hjem og de to mennesker, der betyder alt for hende, manden og datteren ? Hvorledes det går hende, bliver ikke røbet her, men fru Clara kommer i ulykkens stund til den erkendelse, at hendes liv trods alt har været rigt, og at hun alligevel valgte den rette.

Bio Program