Ta’ Pelle med

På et lille husmandsbrug lever Laurits (Johannes Meyer) sammen med sit barnebarn Adda (Irene Hansen), han har altid haft svært ved at klarer dagen og vejen, og pantefogeden (Henry Nielsen) må tit lægge vejen forbi Lauritz for at prøve at få indrevet restanceskatten. Den venlige Sognefoged og Mejeribestyrer Rasmus (Ib Schønberg) vil gerne hjælpe Lauritz, men det vil han ikke høre tale om. Rasmus er en rar mand, der bl.a. tager sig af det lille børneværnsbarn Pelle (Morten Christensen) og som også fører tilsyn med et andet børneværnsbarn Ole (Dagfinn Holmberg) der tjener på ’Bakkegården’ hvor den strenge bestyrer Børge Andersen (Kjeld Jacobsen) gør tilværelsen surt for ham. Lauritz er populær blandt egnens børn og dygtig til at bygge drager. Da han en sommer aften skal hjælpe sine mange små venner med at sætte en ny drage i luften nede på engen, springer en gammel rygskade op, og Lauritz må holde sengen, og det lige nu da høsten står for døren. På ’ Bakkegården’ ligger ejeren (?) for døden, men forinden han dør lykkedes det Børge ved hjælp af pigen Erna (Julie Grønlund) som han lover at gifte sig med, at narre den gamle gårdejer til at skrive under på et falsk testamente, så Børge står som ejer af både ’Bakkegården’ og hvad der ellers er af efterladenskaber. Da han i en skuffe finder et pantebrev på Lauritz’s lille husmandsbrug ser han en chance for at berige sig yderligere. Han ved jo at Lauritz er ude af stand til at betale. Lauritz sygdom har vakt sorg blandt egnens børn, men en dag får de en god ide. De vil alle slå sig sammen om at hjælpe ham og bringe hele hans høst i hus. De går på med frisk humør selv de tre Københavnerbørn Lone (Lone Hertz), Kirsten (Kirsten Andersen) og Bjarne (Bjarne Kitter) der ellers ikke har haft det bedste forhold til folkene på stedet giver også et nap med. Det lykkedes de flittige børn at klare det hele. Da Børge kommer forbi og ser deres iver, morer han sig over dem for alle deres anstrengelser vil jo kun komme ham tilgode, når han overtager stedet. Oles modige opførsel og den omstændighed, at Erna bliver klar over, at det i virkeligheden aldrig har været Børges hensigt at gifte sig med hende, deres udsagn fører til at Børge bliver afsløret. Da den gamle gårdejers virkelige testamente bliver fundet frem, viser det sig, at Ole er enearving til ’Bakkegården’, og han ønsker naturligvis ikke at tage husmandsbruget fra Lauritz. Da det sidste læs korn bringes hjem fra marken af de dygtige børn, er man parat til at holde høstfest. Lauritz har fået lov til at komme op så han sammen med børnene kan feste over at høsten er i hus. Ole bor nu hos den venlige enke Marie (Ellen Gottschalch) på ’Strandgården’, der har lovet at skabe et hjem for ham til han engang bliver så gammel, at han kan rykke ind på ”Bakkegården’. Den rare sognefoged er mødt op for at fortælle de mange gode og rare nyheder. Nu mangler man kun at finde et sted, hvor den lille Pelle kan få lov til at være. ’Ta’ Pelle med’ råber de mange børn til gamle Lauritz, der nu må gi’ sig og love, at lille Pelle for fremtiden kan bo hos ham og Adda.

Bio Program