Natekspressen (P-903)

En nat sker der en frygtelig ulykke i den lille stationsby Bredsted. Den unge Godsejersøn Mogens Kragfelt (Knud Rex) bliver kørt over af Natekspressen (P. 903) i nærheden af stationen. Mogens er ikke så lidt af en slubbert og en pigejæger, og derfor meget ilde lidt, både af de unge piger, og af egnens unge mænd. Tidligere på aftenen havde han været til bal på kroen, og kom her i klammeri med nogle af egnens karle. Politimester Aagesen (Carlo With) i den nærliggende Købstad sender den unge kriminalbetjent Lund (Jørn Jeppesen) til Bredsted for at undersøge sagen, og da der foreligger forskellige mystiske omstændigheder, blandt andet er der spor af slagsmål ved skinnerne lige der hvor Kragfelt blev kørt over, dette medvirker til at Aagesen tilkalder assistance fra Politigården i København, herfra sender man den unge kriminalassistent Otto Warholt (Mogens With) som får sagen overdraget af Politiinspektør Klemann (Richard Christensen). Warholt tager til Bredsted, indlogerer sig på kroen og giver sig i kast med undersøgelserne. Han få hurtigt mistanke til en ung lokomotivfyrbøder Carl Hansen (Jens Asby), der er hjemmehørende i Bredsted, og som netop var hjemme på ferie på det tidspunkt, da ulykken skete, Carl Hansen har flere gange givet udtryk for sin dybe mishag mod Kragfelt, og ved et besøg i skomagerforretningen hos Carls forældre erfarer Warholt gennem hans mor, at sønnen netop den aften kom hjem med tilsølede klæder og fortalte, at han havde været i slagsmål. Yderligere konstateres det, at Carl Hansen har været på jernbanelinjen lige efter ulykken, men han nægter pure at have noget med sagen at gøre. Warholt beskæftiger sig imidlertid ikke udelukkende med mordaffæren. Han har truffet stationsforstander Grøndals (Carl Alstrup) unge datter Marianne (Inger Stender) som han hurtigt blev meget betaget af, og som præsenterer ham for sin fader, den gamle bøse stationsforstander, for hvem datteren er et og alt her på Jorden. Først lader Warholt som om han er forretningsmand, men efterhånden som han lærer Marianne og Grøndal bedre at kende, afslører han over for dem sin sande mission i Bredsted. Kriminalbetjent Lund kommer til Bredsted for at bistå Warholt i arbejdet, og den gamle ekspedident Michaelsen (Victor Montell) på Bredsted station får besøg af sin datter Else (Tove Bang), der fører en noget letlevende tilværelse i København, hvorfor hun er genstand for Grøndals dybeste mishag. Hun er for øvrigt en gammel kending af Warholt, han har haft fornøjelsen af at have haft hende til forhør på Politigården i forbindelse med hendes virksomhed i Hovedstaden. Imidlertid tegner sagen sig alvorligere for Carl Hansen, end før ventet. Warholt konstaterer, at et per støvler som må formodes at være Carls, passer til et af de aftryk, der er fundet ved jernbanelinjen. Under afhøringerne indvikler Carl sig i selvmodsigelser og usandheder. Senere da han en aften under et bal på kroen i fuldskab forløber sig overfor Marianne og Warholt, lader den unge kriminalassistent ham tidlig næste morgen afhente til en ny gennemgribende afhøring hos Politimester Aagesen. Også udvikler begivenhederne sig hurtigt slag i slag. Men pludselig tager sagen en ganske overraskende vending, og i løbet af kort tid er Warholt klar over hvem det var der skubbede Kragfelt ud foran lokomotivet. Han havde afsløret morderen, og morderen tilstår på sin egen måde.

Bio Program